MarketingMNK Gorovo
Opatija

Komunalna naknada i naknada za uređenje voda za 2020.

80434657_3311524458919076_6934446014761795584_o
foto: Smiljan Prpić

Krajem veljače na adrese građana i poslovnih subjekata stižu Rješenja o naknadi za uređenje voda i uplatnice za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda

Na stranicama Grada Opatije stoji obvavijest za građane i poslovne subjekte Grada Opatije da je od 01. siječnja 2020. godine Grad Opatija od Hrvatskih voda preuzeo poslove naplate naknade za uređenje voda.

Grad Opatija će naknadu za uređenje voda naplaćivati putem uplatnica za komunalnu naknadu, na kojima je zasebno iskazan iznos obveze za komunalnu naknadu, te iznos obveze za naknadu za uređenje voda. Napominjemo da Grad Opatija nije mijenjao visinu iznosa komunalne naknade.

Rješenja s uplatnicama za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda biti će dostavljena krajem veljače, a rok dospijeća plaćanja mjesečnih obroka za siječanj i veljaču  biti će  produljen  do 20.03.2020.

Molimo sve obveznike da obveze naknade za uređenje voda za 2020. godinu uplaćuju isključivo na račun Grada Opatije prema dostavljenim rješenjima i uplatnicama u 2020. godini.

MarketingMNK Gorovo

Za dugovanja naknade za uređenje voda za 2019. i ranije godine obveznici se mogu obratiti Hrvatskim vodama na broj telefona 051/356-981.

Za sva pitanja vezana za komunalnu naknadu obveznici se mogu obratiti Gradu Opatija na brojeve telefona 051/680-140, 680-143, 680-154.

 

55555
MarketingMNK Gorovo

Zadnje novosti

To Top