MarketingMariner keramika
Foto

More na opatijskim plažama je čisto

287189910_7540985779306235_5383591294981345489_n

Na stranicama Kakvoća mora u Republici Hrvatskoj možete pratiti čistoću mora

U posljednjem mjerenju kvalitete mora uzeto je 1009 uzoraka sa hrvatskih plaža duž Jadrana od Istarske do Dubrovačke županije. Od tog broja čak 983 uzoraka mora sa plaža, odnosno 97,42 %  ocijenjeno je kao izvrsno za kupanje. 15 uzoraka ocijenjeno je kao dobro a zadovoljavajuće je 11 uzoraka. Mjerenja nisu pokazala uzorke nezadovoljavajuće za kupanje.

Screenshot 2022-06-09 202726

U Primorsko goranskoj županiji ukupan broj uzetih uzoraka je 270. 96,3% plaža u našoj županiji ima izvrsnu kvalitetu mora za kupanje. 7 uzoraka ima dobru kvalitetu a 3 uzorka zadovoljavajuću.

Kriteriji za ocjenjivanje kakvoće mora na plažama, kao i metode ispitivanja propisani su Uredbom o kakvoći mora za kupanje (NN73/08), koja je usklađena sa Direktivom Europskog parlamenta.

plaža more kupanje turisti

Najznačajniji indikatori onečišćenja mora fekalnim otpadnim vodama su mikrobiološki pokazatelji pa njihovo prisustvo upućuje na potencijalni rizik od zaraznih bolesti. Mikrobiološko zagađenje na nekoj točki ispitivanja može jako varirati u vremenu, što ovisi o načinu ispuštanja otpadnih voda te o meteorološkim i hidrografskim uvjetima.

MarketingMariner keramika

Ispitivanja su provedena u 14-dnevnim intervalima, prema okvirnom planu Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva – Odjela za zaštitu mora i priobalja a posljednje mjerenje u PGŽ bilo je 31. svibnja 22.

KUPANJE SLATINA TURISTI

Na stranicama Kakvoća mora u Republici Hrvatskoj možete pratiti čistoću mora a ovdje možete pratiti kakvoću mora na opatijskim plažama od Ike do plaže ispod hotela Navis na Preluku. Osim kakvoće mora možete dobiti podatke o temperaturi zraka i mora, slanosti mora i smjeru vjetra u trenutku uzimanja uzorka.

Najnovije izvješće Europske agencije za okoliš hvali našu zemlju i svrstava je među 8 europskih zemalja.

285141102_7540956962642450_2702418503907052547_n  IČIĆI PLAŽA  285210311_7540973465974133_6116959356534116718_n  285295990_7540955125975967_5710238157758064342_n  285336010_7540967895974690_3319557435395945725_n  286674063_7539063649498448_7340199296442935961_n  286675294_7540953042642842_616929690734445507_n  287057634_7539063756165104_4284903312101363541_n  287189910_7540985779306235_5383591294981345489_n

55555
MarketingMALONOGOMETNA IGRAONICA

Zadnje novosti

To Top