MarketingMNK Gorovo
Vijesti

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava iz projekta Komercijalizacija inovacija

poticaj, dogovor, sporazum, ugovor

Primorsko-goranska županija (Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj) i Zaklada FIPRO objavile su  22. svibnja 2019. godine Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava iz projekta Komercijalizacija inovacija.

Natjecatelji za sredstva mogu biti:

– fizičke osobe (inovatori koji su spremni ući u poduzetnički pothvat ili ustupiti svoja prava drugom gospodarskom subjektu),

– subjekti malog gospodarstva sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, NN 63/07, NN 53/12, NN 56/13, NN 121/16) i Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003. godine, a odnosi se na trgovačka društva izvan  javnog sektora  te obrte  u privatnom vlasništvu čije je sjedište na području Primorsko-goranske županije.

Natjecatelji koji su u posljednjih 5 (pet) godina bili financirani iz Projekta, ne mogu biti Korisnici financiranja i njihova prijava se neće razmatrati.

Sredstva se dodjeljuju za financiranje slijedećih prihvatljivih troškova razvoja i komercijalizacije inovacija:

– izrada ili nabava potrebne opreme, alata i materijala za izradu inovacije ako se ista ne može ugovoriti kao vanjska usluga
– izrada, ispitivanje, usavršavanje prototipa proizvoda ili postupka pružanja usluge
– pripreme za izlazak na tržište, promotivne aktivnosti te aktivnosti ugovaranja i razvoja distributivno prodajnih kanala
– certificiranje ili atestiranje proizvoda ili usluga radi izlaska na tržište
– pretraživanja stanja tehnike, pripreme i zaštite intelektualnog vlasništva

Ukupan iznos sredstava koji se dodjeljuje iz zaklade iznosi najviše 300.000,00 kn i to uz sljedeće uvjete:

Marketing

pojedinom natjecatelju mogu se dodijeliti sredstva u minimalnom iznosu od 50.000,00 kn, a u maksimalnom iznosu raspoloživih sredstava koji ne može biti veći od 200.000,00 kn.
rok financiranja/ korištenja sredstava je do 6 mjeseci.
sredstva se isplaćuju u pravilu prema ispostavljenim računima dobavljača, a iznimno prema ponudama i predračunima.
od ukupno dodijeljenih sredstava raspored je:

20% bespovratno
80% zajam

Zajam se dodjeljuje bez kamata, bez jamaca, bez učešća i bez hipoteke. Rok otplate zajma je 3 godine, uz mogućnost ugovaranja počeka otplate do 1 godine i taj poček ne ulazi u rok otplate.

Informacije i potrebni obrasci (obrazac Zahtjeva, obrazac Skupne izjave te obrazac Izjave o korištenim državnim potporama male vrijednosti) mogu se dobiti putem elektronske pošte: fipro@fipro.hr na upit, na službenim stranicama zaklade FIPRO: www.fipro.hr te na službenim stranicama PGŽ: www.pgz.hr. Rezultati natječaja će biti objavljeni na web stranici: www.fipro.hr.

Izvor: www.kastav.hr

55555
MarketingMNK Gorovo

Zadnje novosti

To Top