MarketingMariner keramika
Matulji

30. sjednica Općinskog vijeća

MATULJI

U utorak 11. veljače 2020. s početkom u 17:00 u prostorijama Općine Matulji održat će se trideseta sjednica Općinskog vijeća. Predsjednik vijeća Darjan Buković sazvao je sjednicu s čak 13 točaka dnevnog reda.

1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Matulji
Izvjestitelj: Općinski načelnik Mario Ćiković, Savjetnik za prostorno uređenje Smiljana Veselinović

2. Odluka o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela radne zone R-6
Izvjestitelj: Općinski načelnik Mario Ćiković, Savjetnik za prostorno uređenje Smiljana Veselinović

3. Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 24 poslovne zone Permani (K12)
Izvjestitelj: Općinski načelnik Mario Ćiković, Savjetnik za prostorno uređenje Smiljana Veselinović

4. Odluka o kupnji nekretnina po provedenim natječajima za prodaju nekretnina
Izvjestitelj: Voditeljica odsjeka za samoupravu i upravu Ljubomira Vrh

5. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju z.č. 1885/4 K.O. Matulji
Izvjestitelj: Općinski načelnik Mario Ćiković

6. Odluka o kupnji dijela z.č. 1885/1 k.o. Matulji za izgradnju prometnice oznake GM1
Izvjestitelj: Općinski načelnik Mario Ćiković

7. Odluka o prodaji nekretnine grč. 71 k.o. Šapjane
Izvjestitelj: Općinski načelnik Mario Ćiković

MarketingMariner keramika

8. Donošenje odluka u imovinsko pravnim predmetima:
a) Božić Enzo-kupnja nekretnina u k.o. Žejane
b) Sušanj Milovan -kupnja nekretnina u k.o. Rukavac Gornji
Izvjestitelj: Predsjednik odbora za poslovni prostor, stambene odnose i imovinsko prava pitanja Vedran Kinkela

9. Odluka o dodjeli javnih priznanja
Izvjestitelj: Predsjednica odbora za društvene djelatnosti Ivana Bratović

10. Odluka o načinu, uvjetima i visini financiranja rada vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina na Općine Matulji
Izvjestitelj: Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman

11. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge linijskog prijevoza putnika
Izvjestitelj: Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman

12. Imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Rijeci
Izvjestitelj: Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Slobodan Juračić

13. Izvješće o utrošku sredstava proračunske rezerve za mjesec studeni i prosinac 2019.godine

55555
MarketingMNK Gorovo

Zadnje novosti

To Top