MarketingMariner keramika
Opatija

Suradnja škole PAR i Udruženja obrtnika Opatije, Matulja, Lovrana i Mošćeničke Drage

Foto Luigi Opatija, Potpisivanje ugovora PAR jan2021, UO Opatija
foto Luigi Opatija

Suradnja Visoke poslovne škole PAR i Udruženja obrtnika Opatija, Matulji, Lovran i Mošćenička Draga

Danas, 27. siječnja 2021. godine potpisan je Sporazum o poslovnoj suradnji u području obrazovanja između Visoke poslovne škole PAR i Udruženja obrtnika Opatija, Matulji, Lovran i Mošćenička Draga.

Sporazum su potpisali doc.dr.sc. Gordana Nikolić, dekanica PAR-a i Mauricio Počekaj, predsjednik Udruženja obrtnika.

Ovom suradnjom osigurava se popust od 20 % na cijenu odabranog obrazovnog programa u ponudi Visoke poslovne škole PAR za članove Udruženja obrtnika, članove njihove uže obitelji te zaposlenika Udruženja. Riječ je o programima obrazovanja koji uključuju i studijske programe preddiplomskog i diplomskog studija te programe cjeloživotnog obrazovanja koji pridonose kvaliteti rada i boljem pozicioniranju na tržištu svakog obrtnika.

Visoka poslovna škola PAR provodi preddiplomske studije Poslovno upravljanje i Upravljanje u gastronomiji i restoraterstvu, te diplomske smjerove Upravljanje u financijama, Upravljanje malim i srednjim poduzećima te Upravljanje u sportu. Osim što svojim studentima nude vrhunsko znanje te rad u malim grupama, kao i mentorski pristup, studenti PAR-a sudjeluju na raznim međunarodnim projektima i konferencijama.

MarketingMariner keramika

PAR također provodi programe cjeloživotnog učenja iz područja managementa, financija, marketinga i prodaje te komunikacije, vođenja timova, delegiranja, motiviranja i sl. kao i specijalizirane zanimljive radionice u sklopu Gastro akademije. Na spomenutim edukacijama, seminarima i radionicama stručni predavači prenose svoje znanje kako bi unaprijedili kvalitetu rada svakog pojedinca.

Programi poput Voditelja digitalnog marketinga, Voditelja izrade i provedbe EU projekata, Gastro akademije, ali i raznih edukacija iz područja sporta uvelike doprinose profesionalnom, ali i osobnom rastu i razvoju. PAR sluša potrebe tržišta te spremno odgovara, a organizira i In-house treninge za sve koji brinu o profesionalnom razvoju svojih zaposlenika.Foto Luigi Opatija, Potpisivanje ugovora PAR jan2021, UO Opatija

55555
MarketingMNK Gorovo

Zadnje novosti

To Top