MarketingMariner keramika
Vijesti

Župan Komadina: Država prihvaća i proizvodi povećane troškove u zdravstvu i socijali, a teret snosi županija

3001press (1)

Župan Zlatko Komadina na redovitoj konferenciji za novinare izvijestio je o rasporedu sredstava u visini oko 600 tisuća eura u resoru zdravstva, školstva i socijalne skrbi Primorsko-goranske županije

Odobrena je nabavka mobilnog mamografa kojim se nadograđuje sustav i
povećava dostupnost ovog zdravstvenog pregleda. Mamografski uređaj ugrađen u
vozilo pokrivat će lokalitete – Gorski kotar, Rab, Mali Lošinj, Krk, Crikvenica i
Opatija, izuzev područja koje pokriva radiološka ordinacija u Ispostavi Rijeka.
Vrijednosti nabave iznosi 331.808 eura, od čega 132.723 eura za vozilo i 199.085
eura za medicinsku opremu. Zajedničku javnu nabavu za dva mobilna mamografa
proveli su Dom zdravlja PGŽ i Istarski domovi zdravlja. Na području PGŽ-a
godišnje se provede oko 17 tisuća mamografskih pregleda.

Zavodu za hitnu medicinu Primorsko – goranske županije raspoređuju se
sredstva u iznosu od 19.900,00 eura za sufinanciranje dvije specijalizacije doktora
medicine iz područja hitne medicine u 2023. godini.
Pored tri mobilna tima palijativne koja su ugovorena s HZZO-om za područje
Grada Rijeke, Primorsko-goranska županija osigurat će sredstva za jedan dodatni,
četvrti tim.

Za financiranje programa produženog boravka za učenike putnike osnovnih
škola u drugom polugodištu školske 2022./2023. godine raspoređeno je 36.231,00
eura, a program se provodi u deset osnovnih i područnih škola i to sedam škola s
područja Gorskog Kotara, dvije otočne škole na Krku i Cresu te jedna škola iz
Novog Vinodolskog.

Što se tiče ustanova socijalne skrbi, uslijed povećanja materijalnih troškova i
troškova energenata, PGŽ je do sada dodatno sufinancirala rashode s iznosom od
130 tisuća eura, od čega se 60 posto odnosi na plaće i 40 posto na povećane
troškove energije. Župan Komadina naglasio je kako proračun Primorsko-goranske
županije sve više pokriva razlike između prihoda i rashoda ustanova u školstvu,
zdravstvu i socijalnoj skrbi.

MarketingMariner keramika

„Država s jedne strane prihvaća ili proizvodi povećane troškove, poput prava
iz kolektivnih ugovora. Prema pregovorima sa Sindikatom, zaposlenicima je plaća  rasla za šest posto, a dodatnih dva posto povećanja očekuje se u travnju. No, taj dio nije alimentiran u novim ugovorima s HZZO-om. Da bi se održao sustav, teret
je pao na Županiju“, naveo je.

Na novinarsko pitanje, župan se osvrnuo i na nedavno održanu tribinu o
nedostatku liječnika obiteljske medicine. Ukazao je na problem dvostrukog
sustava, jednog na teret županija kroz sustav Doma zdravlja i drugog, ugovornih
liječnika s HZZO-om. Problem nastaje kada ugovorni liječnici odlaze u mirovinu jer
nije regulirano financiranje specijalizacija niti preuzimanje ordinacija. Kako je
napomenuo, trošak jedne specijalizacije iznosi otprilike 300 tisuća eura te smatra
logičnim da država pokrije taj trošak. Najavio je kako će se na tu temu sastati s
predstavnicima zdravstvenog sustava u PGŽ-u te inicirati ozbiljne razgovore s
državom kroz Hrvatsku zajednicu županija.
„Država mora pod hitno iskoristiti naredne dvije-tri godine. Voda je došla do
grla. Možemo produžiti liječnicima od 65. do 67. godine, što mnogi od njih i traže.
Govori se da će država odobriti rad i do 68. godine. Vremena više nema“, kazao
je župan.

55555
MarketingMariner

Zadnje novosti

To Top