MarketingMNK Gorovo
Opatija

Zbrinjavanje glomaznog otpada

krupni otpad

Od nedavno je opet dostupna javna usluga prikupljanja komunalnog otpada

Od ponedjeljka 4. 5. 2020. godine uvodi se ponovno mogućnost predaje zahtjeva za zbrinjavanje glomaznog komunalnog otpada sa “kućnog praga”. Zahtjev možete preuzeti na službenim stranicama Komunalac d.o.o. Preuzimaju 3 kubna metra je besplatno jednom godišnje za sve stanovnike koji uredno plaćaju račune a sve preko toga naplaćuje se po važećem cjeniku.

Korisnici sa područja Grada Opatije mogu predati zahtjev za preuzimanje zelenog otpada sa “kućnog praga” a količina koja se besplatno preuzima je 1,5 kubna metra.

MarketingMNK Gorovo

55555

Zadnje novosti

To Top