MarketingCreative Weddings - videosnimanje i fotografiranje vjenčanja
Opatija

Zbog rekonstrukcije hotela Paris zatvorena cesta

Hotel Paris
foto: istrieninfo.com

U razdoblju od 26. studenog 2018. do 1.ožujka 2019. dozvoljena privremena regulacija prometa u ulicama Nikole Tesle i Vladimira Nazora

Investitoru radova potrebnih za rekonstrukciju – dogradnju i nadogradnju hotela Paris, kao i dogradnju podzemne etaže, Odlukom Gradonačelnika, odobrava se uspostava privremene regulacije prometa u ulicama N. Tesle i V. Nazora po priloženom prometnom projektu koji je izradila tvrtka Plan inženjering d.o.o. Rijeka te Rješenju Županijske uprave za ceste Rijeka.

Ulica N. Tesle, svakoga dana od ponedjeljka do subote, u razdoblju od 26. studenog 2018. do 01. ožujka  2019. godine, može se zatvarati za sav promet u vremenu od 08.30 do 16.30 sati, uz obvezu investitora da svim stanarima Ulice N.Tesle, koji radi zatvorene ulice ne mogu pristupiti do svojih parkirnih mjesta koja se nalaze isključivo unutar njihovih okućnica, osigura zamjenski parking o svom trošku.

Ulica V. Nazora, od Centra Zora do raskrižja s ulicom M. Tita, može se zatvoriti za sav promet u razdoblju od 26. studenog 2018. do 31. svibnja  2019. godine, uz obvezu investitora, odnosno izvođača radova, da za vrijeme dok je dio Ulice V. Nazora zatvoren za sav promet osigura  nesmetano prometovanja svim motornim vozilima lijevim odvojkom Ulice V. Nazora od Centra Zora do spoja s Ulicom J. Dobrile, kao alternativnim smjerom.

U vrijeme dok su ulice N. Tesle i V. Nazora zatvorene investitor je dužan u svakom trenutku, najviše u roku od 15  minuta, omogućiti prolaz interventnim vozilima.

Investitor najmanje 48 sata prije zatvaranja ulica i uspostave privremene regulacije prometa o tome mora obavijestiti Policijsku postaju Opatija, voditelja Komunalnog redarstva Grada Opatije, stanare Ulice N. Tesle i građane Grada Opatije putem sredstava priopćavanja i web stranice Grada.

MarketingCreative Weddings - videosnimanje i fotografiranje vjenčanja

Ne dozvoljava se korištenje ili ukidanje 2 parkirna mjesta na ulici M. Tita ispred hotela Paris, od kojih je jedno parkirno mjesto namijenjeno osobama s invaliditetom.

Investitor je dužan potpisati Ugovor s koncesionarom parkirnih mjesta na području grada Opatije, tvrtkom „Opatija 21“ d.o.o., o zakupu 12 parkirnih mjesta u Ulici V. Nazora koja neće biti u funkciji radi zatvorene ulice.

Odsjek za tehničke poslove Grada Opatije na osnovu ove Odluke, izdat će rješenje za prekomjerno upotrebljavanje i preopterećenje nerazvrstanih cesta, kao i suglasnost o korištenju javnih površina.

Izvor: opatija.hr

55555
MarketingCreative Weddings - videosnimanje i fotografiranje vjenčanja

Zadnje novosti

To Top