MarketingMariner keramika
Opatija

Završen projekt „Dječji vrtić Opatija – suvremeni vrtić za suvremenu obitelj“

Dječji vrtić Opatija, Foto Luigi Opatija, Grad Opatija, Otvore

Dječji vrtić Opatija u ožujku 2021. godine uspješno je završio provedbu projekta „Dječji vrtić Opatija – suvremeni vrtić za suvremenu obitelj“. Ukupni iznos projekta je 3.294.772,43 kn uz 100% intenziteta bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Partneri u provedbi projekta koji je trajao 30 mjeseci bili su Grad Opatija i Dječji vrtić ”Bambi” iz Vrbovskog.

Cilj projekta bio je osigurati novu uslugu smjenskog rada za djecu rane i predškolske dobi koja doprinosi ravnoteži poslovnog i obiteljskog života u obiteljima s djecom uključenom u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Program se odvijao u smjenama prema potrebama roditelja i to u radnom vremenu vrtića od 6:00 do 21:00 sati vodeći računa da dijete i dalje boravi u vrtiću najviše 10 sati. Osnovana je jedna vrtićka skupina smjenskog rada, a uslugu smjenskog rada vrtića koristilo je 20 djece. Kvalitetna predškolska naobrazba i osiguran boravak u radno vrijeme roditelja omogućeni su uz nove programe: STEM radionice (informatika i robotika) i ekološke radionice za djecu. Zbog epidemiološke situacije navedeni programi uspješno su provedeni on line putem.

Za uspješnu realizaciju usluge smjenskog rada zaposleno je ukupno 5 odgojno-obrazovnih djelatnika – 3 odgojitelja, 1 odgojitelj za rad s djecom s teškoćama u razvoju i 1 logoped na puno radno vrijeme te jedna spremačica i jedna kuharica na nepuno radno vrijeme. S ciljem provedbe projekta zaposlen je i voditelj projekta na puno radno vrijeme. Projektom je omogućena i dodatna stručna edukacija dijela odgajatelja, posebno u dijelu rada sa djecom sa teškoćama u razvoju.

Nabavljena je i vrijedna oprema poput računala, didaktičke opreme za djecu te didatktički materijali za potrebe rada logopeda i drugih članova stručne službe, što uvelike obogaćuje rad s djecom s teškoćama u razvoju. Na dječja igrališta u dvorištu vrtića instalirane su tende za zaštitu od sunca, a na ulazu u vrtić postavljen je parlafon. Ukupna vrijednost nabavljene opreme iznosi 349.974,60 kn.

MarketingMariner keramika

Ovaj projekt potvrđuje održivost te kontinuitet Dječjeg vrtića Opatija za pružanjem kvalitetne usluge djeci i roditeljima. Dječji vrtić Opatija je u veljači podnio projektnu prijavu na novi javni poziv ”Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja” kojom će se aktivnosti ovog projekta nadograditi novima te nastaviti financirati, a jednim dijelom će se proširiti i na novi vrtić u Veprincu. Ukupna vrijednost novog projekta iznosi 3.082.381,13 kn, a intenzitet bespovratne potpore 100%

55555
Marketing

Zadnje novosti

To Top