MarketingMuzej turizma
Matulji

Završen projekt “Dječji vrtić Matulji-mjesto cjelovitog razvoja djeteta”

matulji vrtić

Za projekt ”Dječji vrtić Matulji – mjesto cjelovitog razvoja djeteta” Općini Matulji i njenom partneru u provedbi projekta Dječjem vrtiću Matulji dodijeljen je ukupni iznos bespovratnih sredstava od 3.411.241,53 kn iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.

Cilj projekta bio je osigurati novu uslugu za djecu rane i predškolske dobi koja doprinosi ravnoteži poslovnog i obiteljskog života u obiteljima s djecom uključenom u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja putem pružanja usluge smjenskog rada. Program se odvijao u smjenama prema potrebama roditelja i to u radnom vremenu vrtića od 6:00 do 21:30 sati vodeći računa da dijete i dalje boravi u vrtiću najviše 10 sati. Osnovane su dvije vrtićke skupine smjenskog rada i to na dvije lokacije, jedna u centralnom objektu Dječjeg vrtića Matulji u središtu Matulja, a druga u područnom objektu u Velom Brgudu. Uslugu smjenskog rada vrtića koristilo je 42 djece.

Kako bi se usluga smjenskog rada mogla uspješno realizirati bilo je potrebno zaposliti novi pedagoški i potporni kadar. Zaposleno je ukupno 5 odgojitelja i 1 logoped na puno radno vrijeme te 1 spremačica i 1 kuharica na nepuno radno vrijeme. Projektom je omogućeno i dodatna stručna edukacija dijela odgajatelja posebno u dijelu rada sa djecom sa poteškoćama u razvoju. Dvoje odgojitelja završilo je usavršavanje pod nazivom ”Primjena načela senzorne integracije prema Ayres u odgoju i obrazovanju djece” pri Akademiji za razvojnu rehabilitaciju u Zagrebu. Za rad logopeda nabavljena je vrijedna oprema u iznosu od 43.533,05 kn koja će mu pomoći u svakodnevnom radu s djecom koja imaju dijagnosticiran poremećaj u govoru ili sluhu, odnosno pomoći u logopedskoj dijagnostici i terapiji, a sufinancirana je i ”TT edukacija Level 1”. Dio odgajatelja prošao je edukaciju ”Praćenje razvoja djeteta i planiranje uz pomoć razvojnih mapa” pri Pučkom otvorenom učilištu Korak po korak.

Projektom je omogućeno opremanje sobe za senzornu integraciju što omogućuje rad s djecom koja imaju teškoće u razvoju i rad s ostalom djecom kod kojih su uočena određena odstupanja na području senzorike. Uz opremanje senzorne sobe, projektom je financirana i nabava razne didaktičke opreme neophodne za rad u odgojno obrazovnom programu sa djecom. Ukupna vrijednost nabavljene senzorne i didaktičke opreme iznosi 187.914,47 kn.

U Dječjem vrtiću Matulji posebnu pažnju posvećuju očuvanju lokalne kulturne baštine kroz radionice čakavštine, pa se tako kroz projekt sufinancirala izrada 600 CD-a sa čakavskim pjesmama u izvedbi djece uključene u ”čakavske igraonice”.

MarketingCreative Weddings - videosnimanje i fotografiranje vjenčanja

Na kraju treba istaknuti kako završetkom razdoblja provedbe projekta sufinanciranog sredstvima iz Europskog socijalnog fonda neće doći do obustave pružanja usluge smjenskog rada u Dječjem vrtiću Matulji obzirom na pozitivna iskustva u proteklom periodu. Općina Matulji je osigurala vlastita proračunska sredstva kako bi se usluga i dalje pružala što je i smisao svakog projekta po završetku razdoblja financiranja iz fondova Europske unije.

 

Izvor:Fiuman.hr

55555
MarketingCreative Weddings - videosnimanje i fotografiranje vjenčanja

Zadnje novosti

To Top