MarketingMNK Gorovo
Vijesti

Zabrinjavajući podaci o demografskom stanju Opatijske rivijere

kastav

Problem negativnog prirodnog prirasta već je godinama jedan od najvećih problema s kojima se susreću nositelji vlasti u Hrvatskoj

Na nacionalnoj razini oformljeno je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku koje bi trebalo donijeti mjere za rješavanje ovog gorućeg problema. Brojni demografi upozoravali su na negativne trendove vezane uz prirodni prirast, a dosadašnje demografske mjere (ako ih je uopće i bilo) pokazale su se neuspješnima.

U prilog tome ide priopćenje Državnog zavoda za statistiku koje je izdano 19. srpnja 2019. vezano uz prirodno kretanje stanovništva Republike Hrvatske u 2018. Rezultati su prilično zabrinjavajući.

U Hrvatskoj je tako rođeno 37 109 dijete, dok je broj umrlih osoba daleko veći – 52 706. Hrvatska je tako u 2018. izgubila 15 761 stanovnika, ako ne računamo migracije, što odgovara broju stanovnika Općine Viškovo. U Primorsko goranskoj županiji u 2018. godini rođeno je 2137 dijete, dok je broj umrlih osoba 3773.

Jednostavnom računskom operacijom dolazimo do zaključka kako je naša županija izgubila 1646 stanovnika. Usporedbe radi, Općina Baška na Krku prema procjenama iz 2015. ima 1728 stanovnika, dok u Mošćeničkoj Dragi živi njih 1476.

Kao najvažniji razlog za odumiranje stanovništva i kronični negativni prirodni prirast demografi navode loše ekonomske prilike i siromaštvo. Primorsko – goranska županija i posebice Opatijska rivijera spadaju među najrazvijenija područja u državi, a Grad Opatija ima ponajbolje pronatalitetne mjere u Hrvatskoj.

Usprkos tome, gradovi i općine iz naše mikroregije prate negativne trendove na razini države. Ovo su statistički podaci za Kastav, Opatiju, Matulje, Lovran i Mošćeničku Dragu.

KASTAV – 80 rođenih, 104 preminulih; prirodni prirast (– 24)

OPATIJA – 97 rođenih, 149 preminulih; prirodni prirast (-52)

Marketing

MATULJI – 80 rođenih, 137 preminulih; prirodni prirast (-57)

LOVRAN – 24 rođenih, 57 preminulih; prirodni prirast (-33)

MOŠĆENIČKA DRAGA – 8 rođenih, 16 preminulih; prirodni prirast (-8)

U čitavoj županiji samo tri općine imaju pozitivan prirodni prirast. To su Omišalj (+3), Kostrena (+5) i Viškovo u kojemu se rodilo čak 151 dijete dok je preminulo 109 stanovnika te je s (+42) rekorder u našoj županiji.

Da nije sve tako crno iz Državnog zavoda za statistiku navode kako je u 2018. zabilježen porast rođenih i pad umrlih osoba u odnosu na protekle godine. Pred demografima i izvršnim vlastima od državne do lokalnih razina težak je zadatak pretvaranja negativnih u pozitivne trendove.

Pronatalitetne i ostale socijalne mjere koje odnedavno donose brojni gradovi i općine samo su jedan od načina rješavanja problema. Sve veće iseljavanje stanovništva zbog ekonomskih razloga jednako je velik problem kao i negativni prirodni prirast te će trebati još mnogo rada i truda stručnjaka i političara kako bi na svim razinama bili, barem statistički – u plusu.

55555
MarketingMNK Gorovo

Zadnje novosti

To Top