Marketing
Kastav

Vrtić u Kastvu prima zahtjeve za upis u vrtić do 26.4.19.

Kastavski vrtić

Zahtjevi za upis djece u Dječji vrtić Vladimir Nazor Kastav

Dječji vrtić Vladimir Nazor Kastavobjavljuje da će se Zahtjevi za upis djece primati u periodu od 08. travnja 2019. godine do zaključno 26. travnja 2019. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Kastav, svakog radnog dana u vremenu od 09.00 do 15.00 sati, osim srijedom, kada se zahtjevi predaju od 09.00 do 18.00 sati.

Zahtjev za upis djece podnose roditelji za upis djece starosti od godine dana pa do polaska u školu u programe:

1. Desetosatni redoviti program jaslica, za dijete koje koristi pelenu (1-3 god.)
2. Desetosatni redoviti program jaslica, za dijete koje ne koristi pelenu (1-3 god.)
3. Desetosatni redoviti program vrtića, (od treće godine)
4. Desetosatni program ranog učenja engleskog jezika (od treće godine)
5. Desetosatni program učenja talijanskog jezika (od treće godine)
6. Pet i pola satni poludnevni program s ručkom, integriran u redovite vrtićke programe (od treće godine)
7. Jaslički desetosatni smjenski program (1-3 god.), za roditelje koji oboje rade u smjenama
8. Vrtićki desetosatni smjenski program (od treće god.), za roditelje koji oboje rade u smjenama

Uz zahtjev se prilaže slijedeća dokumentacija:

1. preslika rodnog lista/izvoda iz matične knjige rođenih za dijete
2. preslike osobnih iskaznica oba roditelja ili uvjerenja o prebivalištu oba roditelja, ne starije od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva za upis
3. presliku osobne iskaznice djeteta ili uvjerenje o prebivalištu djeteta, ne starije od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva za upis
4. presliku PK (porezne kartice) ili elektronički zapis obrasca PK
5. potvrdu liječnika o urednom statusu cijepljenja i potvrdu liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta, ne stariju od 10 dana od dana podnošenja zahtjeva, te dodatnu zdravstvenu potvrdu za slučaj promjena zdravlja nastalih nakon sistematskog zdravstvenog pregleda.

Marketing

Zahtjev za upis koji ne sadrži gore navedene isprave smatrat će se nevažećim. Roditelji koji se pozivaju na neki od kriterija za ostvarivanje prednosti pri upisu moraju priložiti potrebnu dokumentaciju. Djeca se upisuju u vrtić i jaslice uz primjenu prednosti i bodovanja sukladno odredbama Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Vladimir Nazor.

Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a preuzima se u prostorijama uprave Dječjeg vrtića Vladimir Nazor, na web stranici www.vrtic-kastav.com, www.kastav.hr. i na putem maila grad.kastav@ri.t-com.hr. Obavijest o prikupljanju podataka koja se također može preuzeti na spomenutim mjestima nužno je priložiti zahtjevu.Kastavski vrtić

Podnositelji zahtjeva bit će obaviješteni o rezultatima upisa nakon komisijskog donošenja odluke o privremenim rezultatima upisa, najkasnije 30 dana od završetka upisnog postupka. Rezultati će biti objavljeni na način koji ne uključuje objavu podataka o djeci.

Recimo još i to ja je Dječji vrtić »Vladimir Nazor« Kastav lani proglašen najboljim vrtićem u Primorsko-goranskoj županiji.

55555
MarketingMNK Gorovo

Zadnje novosti

To Top