Marketing
Politika

UŽIVO: Pratite 17. sjednicu Grada Opatija

Sjednica gradskog vijeća održat će se 19. 12.18. u 15:00 sati.

Dnevni red sjednice:

Arhitektonsko urbanistički natječaji – provedba i koristi Izvjestitelj: predstavnik Hrvatske komore arhitekata

Prezentacija Arhitektonsko-urbanističke studije sa prometnim rješenjem garaže budućeg stadiona NK Opatija Izvjestitelj: Siniša Zdjelar dipl.ing.arh, projektant

Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2019. godinu
Izlagatelj/i: Danijel Jerman, Zlata Torbarina

Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu Izlagatelj/i: Filip Vlah

Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
Izlagatelj/i: Filip Vlah

Prijedlog Programa utroška boravišne pristojbe za 2019. godinu
Izlagatelj/i: Danijel Jerman

Prijedlog Programa utroška spomeničke rente za 2019. godinu
Izlagatelj/i: Filip Vlah

Prijedlog Izvedbenog plana ostvarivanja prava i potreba djece Grada Opatije za 2019. godinu
Izlagatelj/i: Zlata Torbarina

Prijedlog Programa rada i financijski plan Savjeta mladih Grada Opatije za 2019. godinu Izvjestitelj: Kristian Tončić, predsjednik Savjeta mladih

Prijedlog Proračuna Grada Opatije za 2019. godinu
Izlagatelj/i: Ivo Dujmić

10.1. Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Opatije za razdoblje 2019. do 2021. godine

Izlagatelj/i: Ivo Dujmić

10.2. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatija za 2019.

Izlagatelj/i: Danijel Jerman

Prijedlog UPU-a turističke zone uz naselje Katinići T16 – UPU 25 ( Napomena: javno izlaganje Prijedloga održava se do 12.12.2018. godine, Konačni prijedlog će se dopuniti očitovanjem po prispjelim prijedlozima u javnom izlaganju – Izviješćem s javne rasprave)
Izlagatelj/i: Zdenko Tupanjac

11.1. Plan

11.2. Prilozi Plana – Obrazloženje

11.3. Popis sektorskih Strategija, planova, studija

11.4. Popis propisa

11.5. Zahtjevi javnopravnih tijela

Marketing

11.6. Sažetak za javnost

11.7. Izvješće o javnoj raspravi

11.8. Evidencija postupka izrade i donošenja plana

Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi
Izlagatelj/i: Filip Vlah

Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade
Izlagatelj/i: Filip Vlah

Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu

Izlagatelj/i: Filip Vlah

Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima
Izlagatelj/i: Filip Vlah

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini spomeničke rente
Izlagatelj/i: Filip Vlah

Prijedlog odluke o raspisivanju natječaja za prodaju k.č. 970/13 k.o. Ika-Oprić
Izlagatelj/i: Helena Masarić

Prijedlog odluke o raspisivanju natječaja za prodaju 239/250 dijela k.č. 1/30 k.o. Opatija
Izlagatelj/i: Helena Masarić

Prijedlog Odluke o odabiru najboljeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Opatije
Izlagatelj/i: Ksenija Gunja

Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine

Izlagatelj/i: Ivo Dujmić

Prijedlozi Odbora za društvene djelatnosti za dodjelu novčanih potpora
Izlagatelj/i: Gordana Grgurina

Prijedlozi Odbora o ne prihvaćanju zamolbi za dodjelu novčanih potpora
Izlagatelj/i: Gordana Grgurina

Prijedlozi odluka o obustavi isplate naknade za vijećnike liste grupe birača
Izlagatelj/i: Helena Masarić

Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Komisije za predstavke i pritužbe (Napomena: materijal će se dostaviti naknadno, nakon što se održi sjednica Komisije za izbor i imenovanja)
Izlagatelj/i: Fernando Kirigin

Informacija o utrošku tekuće proračunske rezerve za rujan i listopad 2018. godine

55555
MarketingMNK Gorovo

Zadnje novosti

To Top