Marketing
Opatija

Usvojen Urbanistički plan uređenja Opatija

SJEDNICA OPATIJA

Usvojen i Prijedlog novog poticaja za poduzetnike, sufinanciranje troškova prijave na EU fondove

Na 21. sjednici Gradskog vijeća Grada Opatije donesena je Izmjena i dopuna UPU-a Opatija s 15 glasova za i jednim suzdržanim. Urbanistički plan uređenja naselja Opatija donesen je 16. ožujka 2009., a Izmjena i dopuna Plana donesena je 20. prosinca 2012. godine. Gradsko vijeće Grada Opatije na svojoj sjednici 4. listopada 2016. godine donijelo je Odluku o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Opatija.

Usvojenim UPU-om Opatija omogućit će se, među ostalim, izdvajanje sportske luke iz obuhvata luke za javni promet, preseljenje benzinske postaje INE sa Slatine, definirane su moguće lokacije za izgradnju policijske postaje i reciklažnog dvorišta, dizanje još jednog kata na lokaciji na ex gradske javne vage i na zgradi Prve pomoći.SJEDNICA OPATIJA

Izmjenom će se odvoz komunalnog otpada u naseljima Opatija, Ičići i Ika provoditi od 5,00 sati ujutro

Usvojen je i Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom. Prvobitna Odluka usvojena je na sjednici Gradskog vijeća Grada Opatije 31. siječnja 2018. godine. Dosadašnje iskustvo u primjeni ove Odluke pokazuje da, radi veće gustoće stanovništva i koncentracije turističkih smještajnih objekata u glavnim priobalnim naseljima (Opatija, Ičići i Ika), uspostavljeni novi način odvoza komunalnog otpada dovodi do značajnog usporavanja prometa na glavnim prometnim pravcima te stvaranja prometnih gužvi. Izmjenom će se odvoz komunalnog otpada u naseljima Opatija, Ičići i Ika provoditi od 5,00 sati ujutro, s time da korisnici usluga mogu svoje posude(vrećice) iznijeti već od 21,00 sat prethodnog dana. Na tom području je davatelj usluge dužan započeti preuzimanje otpada već u 5,00 sati. Na ovaj način bi se na području priobalnih naselja, glavni prometnici pravci oslobodili od komunalnih vozila prije jutarnje prometne špice.

Vijećnici su usvojili i Prijedlog Izmjena i dopuna Programa poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa u 2019. godini Prijedlog izmjena i dopuna Programa motiviran je pokušajem pružanja potpore malim i mikro poduzetnicima koji apliciraju ili bi željeli aplicirati na raspoloživa bespovratna sredstva iz fondova EU na koja može aplicirati privatan sektor, međutim teško se odlučuju na pokušaj prijave jer postupak prijave iziskuje osiguravanja financijskih sredstva za plaćanje konzultanata, a ishod prijave je neizvjestan unatoč ispunjavanju svih uvjeta natječaja.

Izmjenama i dopunama Programa uvedeni su novi oblici poticaja: poticaj za troškove prijave na natječaj za korištenje sredstava fondova EU ili nacionalnih fondova i proširenje postojećeg poticaja-subvencije kamata i na subvenciju kamata na kredite podignute u svrhu financiranja odnosno pred financiranja projekata odobrenih u sklopu natječaja za bespovratna sredstva iz fondova EU ili nacionalnih fondova. Usvojeno je subvencioniranje troškova konzultantskih usluga (izrade prijava, izrade studija, savjetovanja kod izrade prijava i dr naknade) u visini 30% stvarnih troškova, do maksimalnog iznosa od 20.000,00 kuna te subvenciju kamata na kredite podignute u svrhu financiranja odnosno pred financiranja projekata odobrenih u sklopu natječaja za bespovratna sredstva iz fondova eu ili nacionalnih fondova.

Opatijsko Gradsko vijeće dobilo je novu vijećnicu, dr.sc. Nevu Slani iz Akcije mladih koja je na vijećničkom mjestu zamijenila dr.sc. Roberta Kurelića, nakon što je zbog preseljenja u drugu jedinicu lokalne samouprave njegov mandat prestao po sili zakona. Neva Slani je ujedno potvrđena i na mjesto predsjednice Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost..NEVA SLANI

MarketingMNK Gorovo

Prihvaćeno je Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Opatije za prošlu godinu, a program rada Savjeta mladih predstavila je zamjenica predsjednika Savjeta mladih Sara Sušanj

Vijećnici su prihvatili i Prijedlog odluke o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u drugim jedinicama lokalne samouprave za pedagošku godinu 2019/2020. Pravo na suglasnost odobravalo se djeci koja su u pedagoškoj godini 2017/2018. imala suglasnost, uz uvjet prebivališta na području Grada Opatije za sve članove zajedničkog domaćinstva. Za pedagošku godinu 2019/2020. predviđa se da će se kapacitetima Dječjeg vrtića Opatija udovoljiti potrebama svih roditelja s područja Grada Opatije za smještaj djece u programe vrtića, stoga nije potrebno odobravati smještaj u drugim vrtićima i kod dadilja, osim u slučajevima gdje djeca već više godina polaze dječji vrtić izvan Opatije.

Stoga roditelji iz dijelova grada koji zbog svojih geografskih, demografskih i ostalih specifičnosti gravitira drugoj jedinici lokalne samouprave (primjerice naselja Vela i Mala Učka), mogu dobiti suglasnost za sufinanciranje programa predškolskog odgoja u dječjem vrtiću koji se nalazi na području druge jedinice lokalne samouprave.

Usvojeno je i Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu kao i Izvješće o ostvarenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu te Informacija o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2018. godine.ZORICA SERGO

Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Grada Opatije za 2018. godinu. i Plan sustava za 2019. podnio je zapovjednik JVP-a Opatija Gordan Filinić. Na temelju analize određene su Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Opatije za razdoblje od 2016. do 2019. kojima se utvrđuje smjer razvoja sustava civilne zaštite. Vijećnici su podržali taj plan, a isto tako dali su suglasnost na promjene Statuta Gradske knjižnice Viktora Cara Emina.

55555
MarketingMNK Gorovo

Zadnje novosti

To Top