MarketingMNK Gorovo
Opatija

Upute za korisnike dvorane Marino Cvetković

Dvorana marino

Od ponedjeljka, 18. svibnja 2020. godine, dvorana je ponovo otvorena za korisnike u vidu sportskih klubova i udruženja

Naravno, ista se otvara shodno uputama HZJZ-a, koje prilažemo u privitku kako biste ih, ako već niste, detaljno proučili.

U cilju očuvanja zdravlja svih korisnika i prevencije širenja pandemije, navedene upute svi moramo poštivati i djelovati sukladno njima.

Važnije i indikativne upute sumirat ćemo ovdje:

 1. Prostorno organizacijski uvjeti održavanja treninga u objektu

1.1 Po osobi treba osigurati najmanje 7 m2 neto odnosno 10m2 bruto površine za trening odnosno fizičku aktivnost.

1.2.Dezinficijens za ruke mora biti dostupan na svakih 200m2 u prostoru za provedbu treninga odnosno fizičke aktivnosti

  1. Dezinficijens za opremu mora biti dostupan na svakih 50m2 u prostoru za provedbu treninga odnosno fizičke aktivnosti – to je, na kraju treninga odnosno fizičke aktivnosti, obaveza organizatora treninga
  2. U prostoru recepcije, razmak između osoba mora biti najmanje 1,5m
  3. Za svaki trening odnosno aktivnost treba uspostaviti vođenje evidencije prisutnih (ime, prezime, tel. broj, vrijeme dolaska i odlaska i to za sve uključene u trenažni proces u dvorani) – to je obaveza organizatora treninga odnosno aktivnosti). Evidenciju je potrebno dostaviti na recepciji dvorane.U svrhu regulacije GDPR obaveza  uz popis je potrebno dostaviti i potpisane privole od strane korisnike dvorane (pojedinačno svi uključeni u trening odnosno aktivnost). U slučaju da je korisnik dvorane malodobna osoba, istu privolu potpisuje roditelj ili skrbnik. Molimo sve odgovorne osobe (trenere, voditelje, profesore) da nam prije svakog treninga odnosno aktivnosti dostave popis uključenih u trenažni proces koji slijedi, sa svim potrebnim informacijama. Savjetujemo da na računalu ispunite podatke svih koji će u narednom periodu biti uključeni u treninge, fizičke aktivnosti kako biste, prije pojedinog treninga na licu mjesta samo dopisali vrijeme te oznakom označili prisutnost pojedine osobe, a sve u svrhu smanjenja gužvi i poštivanja preporuka HZJZ.
  4. Treninzi bi po preporuci trebali trajati do 90 min i moraju se održavati sukladno dogovorenom rasporedu
  5. Prostore (dvorana, recepcija, hodnici, svlačionice) je potrebno redovito prozračivati te ih po preporukama što češće čistiti i dezinficirati.
  6. Od 14:00 do 15:00, dvorana neće biti slobodna za treninge odnosnu fizičku aktivnost, u svrhu temeljitog čišćenja odnosno prozračivanja
  7. Svo osoblje i korisnike treba temeljito informirati o nužnim protuepidemijskim mjerama

1.10.Treba poštivati fizički razmak od 2 metra tijekom treninga odnosno fizičke aktivnosti, kada god je to moguće, a ako nije izvedivo, preporuča se da trening odnosno aktivnost odrađuju uvijek iste osobe

1.11.Za konzumaciju tekućine, svaki korisnik dužan je imati vlastitu bocu uz, ako je moguće, istaknuto vlastito ime

MarketingMNK Gorovo

1.12. Nije dozvoljeno zadržavanje u prostoru dvorane, duže nego je potrebno za trening odnosno aktivnost te tuširanje. Boravak u svlačionicama treba svesti na nužni minimum.

Molimo ovim putem sve korisnike dvorane (trenere, voditelje klubova i udruga, sve zadužene osobe) da nam pismeno najave namjeru korištenja dvorane kako bismo zajednički stvorili raspored koji će svima odgovarati. Pri dogovoru, molimo za razumijevanje i fleksibilnost. S obzirom da jedna trećina dvorane ima više od 500 m2, smatramo da na jednoj trećini dvorane u isto vrijeme može trenirati, odnosno baviti se fizičkom aktivnošću, i do 40 osoba (točka 1.1.). S obzirom da su sve trećine dostupne za trening odnosno aktivnosti, smatramo da svi zainteresirani mogu ostvariti treninge odnosno aktivnosti.

Mi ćemo provoditi mjere, zahtjeve i upute HZJZ-a u kontekstu čišćenja i dezinficiranja, obaveznih pauza te dostupnosti koševa za otpatke te sredstava za dezinficiranje ruku odnosno sportskih rekvizita. Također, na ulaze u sportsku dvoranu odnosno prostore borilišta postaviti ćemo sumirane upute HZJZ-a kako bismo svim korisnicima olakšali poštivanje protuepidemijskih mjera.

Molimo sve odgovorne osobe (trenere, voditelje, profesore) da nam prije svakog treninga odnosno aktivnosti dostave popis uključenih u trenažni proces koji slijedi, sa svim potrebnim informacijama (sukladno točki 1,5.). Savjetujemo da na računalu ispunite podatke svih koji će u narednom periodu biti uključeni u treninge, fizičke aktivnosti kako biste na licu mjesta samo dopisali vrijeme te oznakom označili prisutnost pojedine osobe. Također, molimo da se svi korisnici unaprijed internim kanalima obavijeste da je zabranjeno zadržavanje u dvorani (borilišta, recepcija, hodnici) uz naglasak na što kraći boravak u svlačionicama.

Na kraju, molimo Vas da zajedničkim naporom učinimo sve kako bismo ostali zdravi i spremni za nove sportske uspjehe te kako bismo, naposljetku, doprinijeli sigurnosti i zdravlju svih.

55555
MarketingCreative Weddings - videosnimanje i fotografiranje vjenčanja

Zadnje novosti

To Top