Marketing
Matulji

Ugostitelji će moći proširiti svoje terase

Matulji

Načelnik Općine Matulji Mario Ćiković, u svrhu potpora poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost na području Općine Matulji, kao dio mjera potpora gospodarstvu, a u cilju omogućavanja rada i ostvarivanja prihoda uz zadržavanje radnih mjesta, sve u skladu sa preporukama Stožera civilne zaštite RH o načinu rada ugostiteljskih objekata, dana 06.svibnja 2020.godine donio odluku kojom se omogućava korištenje javnih površina za postavu ili proširenje postojećih terasa pored ugostiteljskih objekata bez naknade. Korištenje javne površine omogućiti će se svima koji udovoljavaju određenim uvjetima i to:

  1. da se zauzimanjem javne površine ne ugrožava sigurnost i redovan protok sudionika u prometu,
  2. da zauzimanje određene javne površine ni u kom slučaju ne sprečava i remeti kretanje interventnih vozila javnih službi,
  3. da broj sjedećih i/ili stajaćih mjesta na površini koja se izvanredno daje na korištenje ne smije prelaziti ukupan broj sjedećih i/ili stajaćih mjesta koja sada ima pojedini ugostiteljski objekt (u ugostiteljskom objektu i pripadajućoj terasi)
  4. da u trenutku podnošenja zahtjeva za korištenje javne površine podnositelj nema dugovanja prema Općini

Svi zainteresirani mogu podnijeti zahtjev za korištenje javne površine uz koji je potrebno dostaviti i  skicu prostora sa brojem stolova i stolica koji se namjerava postaviti. Jedinstveni upravni odjel izdat će suglasnost postupajući po zahtjevu. Odluka vrijedi za razdoblje do 30.lipnja 2020.godine.

MarketingMNK Gorovo

55555
MarketingMNK Gorovo

Zadnje novosti

To Top