MarketingMariner keramika
Mošćenička Draga

U Mošćeničkoj Dragi utvrđen Nacrt Odluke o Javnoj usluzi prikupljanja otpada

Odluka i povjeravanje obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada – Poziv na sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Nacrt prijedloga Odluke o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

Općinski načelnik Općine Mošćenička Draga, Rikardo Staraj, utvrdio je Nacrt Odluke o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.

Budući je riječ o dokumentu kojim se uređuju pitanja od šireg interesa, prije upućivanja prijedloga ovog dokumenta na sjednicu Općinskog vijeća, provodi se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

MarketingCreative Weddings - videosnimanje i fotografiranje vjenčanja

Postupak savjetovanja provodi se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13 i 85/15) i Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine” broj 140/09.) s mogućnošću sudionika da elektronskom poštom: e-mail: sanja.filcic@moscenicka-draga.hr, dostave svoje komentare, primjedbe i prijedloge prema na stranicama raspoloživom obrascu.

Iz Općine Mošćenička Draga pozivaju vas na sudjelovanje u postupku Savjetovanja koje je otvoreno do 10. prosinca 2018. godine u kojem roku svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare, primjedbe i prijedloge isključivo putem obrasca koji se nalazi u prilogu na e-mail adresu: sanja.filcic@moscenicka-draga.hr. Za potrebe sudjelovanja u postupku Savjetovanja na mrežnim stranicama Opčine Mošćenička Draga nalaze se utvrđeni Nacrt dokumenta, obrazloženje prijedloga dokumenta i Obrazac sudjelovanja.

55555
MarketingMNK Gorovo

Zadnje novosti

To Top