Marketing
Mošćenička Draga

U Mošćeničkoj Dragi utvrđen Nacrt Odluke o Javnoj usluzi prikupljanja otpada

Mošćenička Draga

Odluka i povjeravanje obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada – Poziv na sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Nacrt prijedloga Odluke o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

Općinski načelnik Općine Mošćenička Draga, Rikardo Staraj, utvrdio je Nacrt Odluke o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.

Budući je riječ o dokumentu kojim se uređuju pitanja od šireg interesa, prije upućivanja prijedloga ovog dokumenta na sjednicu Općinskog vijeća, provodi se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Marketing

Postupak savjetovanja provodi se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13 i 85/15) i Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine” broj 140/09.) s mogućnošću sudionika da elektronskom poštom: e-mail: sanja.filcic@moscenicka-draga.hr, dostave svoje komentare, primjedbe i prijedloge prema na stranicama raspoloživom obrascu.

Iz Općine Mošćenička Draga pozivaju vas na sudjelovanje u postupku Savjetovanja koje je otvoreno do 10. prosinca 2018. godine u kojem roku svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare, primjedbe i prijedloge isključivo putem obrasca koji se nalazi u prilogu na e-mail adresu: sanja.filcic@moscenicka-draga.hr. Za potrebe sudjelovanja u postupku Savjetovanja na mrežnim stranicama Opčine Mošćenička Draga nalaze se utvrđeni Nacrt dokumenta, obrazloženje prijedloga dokumenta i Obrazac sudjelovanja.

55555
MarketingMNK Gorovo

Zadnje novosti

To Top