MarketingMariner keramika
Kastav

Ti si bitan, zato si pitan! – Anketa Grad Kastav

anketa
Anketa

Cilj je ove ankete otkriti koje su potrebe mladih ljudi u Kastvu.

Želimo prikupiti što je moguće više mišljenja te tako stvoriti rang listu prioriteta za mlade Kastavke i Kastavce. Savjet mladih Grada Kastva savjetodavno je tijelo kastavskog Gradskog vijeća zaduženo za promicanje i zagovaranje prava, potreba i interesa mladih u Kastvu. Prema važećim propisima, mladim se ljudima smatraju sve osobe u dobi od 15 do 30 godina.

Anketa je, naravno, anonimna a možete ju ispuniti na www.kastav.hr.

MarketingMNK Gorovo

 

55555
MarketingMNK Gorovo

Zadnje novosti

To Top