MarketingMariner keramika
Opatija

Sjednica Gradskog vijeća Opatije uz izjašnjavanje putem elektroničke pošte

kirigin

Fernando Kirigin, dipl.oec., v.r.  saziva 32. sjednicu Gradskog vijeća Grada Opatije

Sazvana je 32. sjednica Gradskog vijeća Grada Opatije koja će se održati 29. travnja 2020., uz izjašnjavanje putem elektroničke pošte.

Za sjednicu predložen je sljedeći dnevni red:

1. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opatije

2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom

3. Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o koncesiji za posebnu uporabu pomorskog dobra

4. Prijedlog Dopune programa poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa u 2020. godini

5. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o organizaciji i provedbi produženog boravka u Osnovnoj školi Rikard Katalinić Jeretov Opatija za školsku godinu 2019/20.

6. Imovinskopravni predmeti:

6.1. Izvješće o provedenom natječaju za kupnju 2/3 dijela k.č. 1140 šuma od 1693 m2 upisane u zk.ul. 978 k.o. Opatija

6.2. Prijedlog odluke za raspisivanje natječaja za prodaju k.č. 454/2 vinograd od 1180 m2, upisane u zk.ul. 1102 k.o. Volosko

MarketingMariner keramika

6.3. Prijedlog odluke za raspisivanje natječaja za prodaju k.č. 818/1, u naravi dvorište, izgrađeno zemljište, poslovna zgrada i dvorišna zgrada ukupne površine 3097 m2 u Primorskoj ulici, k.o. Ika-Oprić

6.4. Prijedlog odluke o prodaji nekretnina oznake k.č. 474 i k.č. 473/2 k.o. Opatija (NI)

7. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Opatije za 2019.

8. Zaključak o davanju prethodne suglasnost na izmjene i dopune Statuta OŠ Rikard Katalinić Jeretova Opatija

9. Prijedlog odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Opatija za 2020. godinu

10. Prijedlog Odluke o načinu raspoređivanja sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Osnovnu školu Rikard Katalinić Jeretov Opatija za 2020. godinu

11. Prijedlog odluke o korištenju dijela naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade za druge namjene različite od namjena propisanih čl. 76 i 91 Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)

12. Informacija o utrošku proračunske rezerve za siječanj-ožujak 2020.

 

55555
MarketingNovax"

Zadnje novosti

To Top