Marketing
Opatija

Sjednica Gradskog vijeća Grada Opatije sazvana za 11. veljače

kirigin

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Opatije, Fernando Kirigin saziva 28. sjednicu Gradskog vijeća – 11. veljače 2020.

Za sjednicu koju možete pratiti LIVE na našem portalu predlaže sljedeći dnevni red:

1. Izvješće Mandatne komisije o utvrđivanju mirovanja mandata dr. sc. Dine Šverko i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnice Gorana Crnkovića i davanje prisege vijećnika Napomena: izvješće će se dostaviti naknadno jer je sjednica Mandatne komisije sazvana za 11. 2.
Izlagatelj/i: Neven Varljen
2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o poticanju priključivanja građevina na komunalne vodne građevine za odvodnju na području Grada Opatije kojim se planiraju poticaji do 31.12.2021.
Izlagatelj/i: Filip Vlah
3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području Grada Opatije
Izlagatelj/i: Filip Vlah
4. Prijedlog za imenovanje glavnog urednika/glavne urednice gradskog lista „Opatija“ Napomena: prijedlog će se dostaviti naknadno jer je sjednica Uređivačkog savjeta za gradski list „Opatija“ sazvana za 10. 2.
Izlagatelj/i: Andrej Poščić
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije Napomena: prijedlog će se dostaviti naknadno
Izlagatelj/i: Gordana Grgurina
6. Izvješće Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja o pristiglim zahtjevima za dodjelu koncesijskih odobrenja Izvjestitelj: Predsjednik Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
7. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o poslovnim prostorima
Izlagatelj/i: Helena Masarić
8. Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni Statuta Grada Opatije
Izlagatelj/i: Helena Masarić
9. Program poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa u 2020. godini
Izlagatelj/i: Tamara Sergo
10. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Opatije za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2020. godini
Izlagatelj/i: Helena Masarić
11. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
Izlagatelj/i: Filip Vlah
12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Opatije za projekt „Uređenje šumskog šetališta Carmen Sylva Opatija“ unutar tipa operacije 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz LRS Lag-a „Terra Liburna“
Izlagatelj/i: Zdenko Tupanjac
13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Opatije za projekt „Dogradnja vatrogasnog doma DVD Učka“ unutar tipa operacije 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz LRS Lag-a „Terra Liburna“
Izlagatelj/i: Zdenko Tupanjac
14. Informacija o utrošku tekuće proračunske rezerve za prosinac 2019. godine

MarketingMNK Gorovo

 

55555
MarketingMNK Gorovo

Zadnje novosti

To Top