MarketingMariner keramika
Kastav

Sjednica Gradskog vijeća Grada Kastva 26. studenoga 2020.

kastav

32. sjednica Gradskog vijeća Grada Kastva održati 26. studenoga 2020. godine s početkom u 18:00 sati u Domu Braće Matešić

Predviđene točke dnevnog reda su:

1. Osnovna škola Milan Brozović Kastav

1. 1. Izvješće o odgojno-obrazovnim rezultatima OŠ Milan Brozović Kastav na kraju školske godine 2019./2020.
Izlagači: Sandra Krpan – ravnateljica OŠ “Milan Brozović” Kastav

1. 2. Godišnji plan i program rada OŠ Milan Brozović Kastav za školsku 2020./2021. godinu
Izlagači: Sandra Krpan – ravnateljica OŠ “Milan Brozović” Kastav

1. 3. Školski kurikulum za školsku godinu 2020./2021.
Izlagači: Sandra Krpan – ravnateljica OŠ “Milan Brozović” Kastav

2. Studija opravdanosti uvođenja sustava prikupljanja i odvoza otpada na području Općine Viškovo, Grada Kastva i Općine Klana
Izlagači: Marin Mijolović

3. Proračun Grada Kastva za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
Izlagači: Krešimir Vidović – Pročelnik upravnog odjela za financije i razvoj

4. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2021. godinu
Izlagači: Krešimir Vidović – Pročelnik upravnog odjela za financije i razvoj

5. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2021. godinu
Izlagači: Dalibor Babić – PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA

6. Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2021. godinu
Izlagači: Dalibor Babić – PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA

MarketingMariner keramika

7. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2021. godinu
Izlagači: Dalibor Babić – PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA

8. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu
Izlagači: Dalibor Babić – PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA

9. Pribavljanje prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Rijeci
Izlagači: Biljana Maljković – Pročelnica Upravnog odjela opće poslove i društvene djelatnosti

10. IV. Izmjene i dopune Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Kastva
Izlagači: Biljana Maljković – Pročelnica Upravnog odjela opće poslove i društvene djelatnosti

11. Odluka o mjerama pomoći uslijed daljnjeg utjecaja pandemije bolesti COVID – 19
Izlagači: Krešimir Vidović – Pročelnik upravnog odjela za financije i razvoj

12. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Kastva u 2020. godini
Izlagači: Dean Jurčić – Zamjenik gradonačelnika

13. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Kastva za 2021. godinu
Izlagači: Dean Jurčić – Zamjenik gradonačelnika

14. Izvještaj o stanju sigurnosti za mjesec rujan 2020. godine

15. Vijećnička pitanja

55555
MarketingCreative Weddings - videosnimanje i fotografiranje vjenčanja

Zadnje novosti

To Top