MarketingMariner keramika
Matulji

Sazvana 1. sjednica Općinskog vijeća Općine Matulji

MATULJI

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko- goranske županije“, broj: 26/09 , 38/09, 17/14. 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15, 07/18 i 6/21),

Predsjednik Općinskog vijeća Slobodan Juračić saziva 1. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 21. rujna 2021. godine (utorak) s početkom u 17.00 sati u školskoj sportskoj dvorani u Matuljima.

Za sjednicu se predlaže slijedeći Dnevni red:

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Matulji

Izvjestitelji: Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman

Odluka o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji

Izvjestitelji: Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman

Odluka o naknadi i drugim primanjima vijećnika i članova radnih tijela Općine Matulji

Izvjestitelj: Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman

Odluka o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Matulji za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u 2021.godini za razdoblje od konstituiranja Općinskog vijeća Općine Matulji

Izvjestitelj: Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman

Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja Radne zone R-2 (DPU-3)

Izvjestitelj: Savjetnica za komunalni sustav i prostorno uređenje Smiljana Veselinović, predstavnik izrađivača

Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Matulji za 2021.godinu

Izvjestitelj: Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman i Voditeljica odsjeka za proračun i financije Andrea Brumnjak

Odluka o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Općine Matulji

Izvjestitelj: Općinski načelnik Vedran Kinkela

Zaključak o prijedlogu za imenovanje članova nadzornog odbora društva Liburnijske vode d.o.o. i Komunalac d.o.o.

Izvjestitelj: Općinski načelnik Vedran Kinkela

Zaključak o prijedlogu za imenovanje članova nadzornog odbora društva Regionalna veletržnica Rijeka-Matulji d.d.

MarketingMariner keramika

Izvjestitelj: Općinski načelnik Vedran Kinkela

Zaključak o prijedlogu za imenovanje suca porotnika za mladež Općinskog suda u Rijeci
Izvjestitelj: Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na izmjenu i dopunu Statuta dječjeg vrtića Matulji
Izvjestitelj: Ravnateljica Dječjeg vrtića Matulji

Odluka o prodaji nekretnina z.č. 2233 i 2254, K.O. Matulji

Izvjestitelj: Voditeljica odsjeka za samoupravu i upravu Ljubomira Vrh

Zaključak o davanju odobrenja za postavu montažnog objekta Adria mia d.o.o.

Izvjestitelj: Voditeljica odsjeka za samoupravu i upravu Ljubomira Vrh

Zaključak o davanju odobrenja za postavu montažnog objekta Kalinić Nada

Izvjestitelj: Voditeljica odsjeka za samoupravu i upravu Ljubomira Vrh

Zaključak o davanju odobrenja za postavu štanda Šmogor Mira
Izvjestitelj: Voditeljica odsjeka za samoupravu i upravu Ljubomira Vrh

Izvješće o korištenju proračunske zalihe za srpanj i kolovoz 2021.godine

Izvjestitelj: Općinski načelnik Vedran Kinkela

Program zaštite divljači Općine Matulji

Izvjestitelj: Zamjenik općinskog načelnika Eduard Baćić i Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman, predstavnik izrađivača programa

Sukladno članku 63. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji na predloženi dnevni red može se podnijeti pisani prigovor najkasnije do 20.rujna 2021.godine.

Eventualni amandmani na točke dnevnog reda, sukladno članku 38. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji, mogu se podnijeti u pisanom obliku uz obrazloženje najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice.

 

55555
Marketing

Zadnje novosti

To Top