Marketing
Politika

Saziva se 37. sjednica Gradskog vijeća Grada Opatije

sjednica gervais

Sjednica Gradskog vijeća održava se u Centru Gervais uvažavajući Upute i preporuke za okupljanja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

Na temelju članka 31. Statuta Grada Opatije predsjednik Gradskog vijeća Fernando Kirigin, dipl.oec.,v.r. saziva 30. rujna 2020. s početkom u 16,00 sati u Centru Gervais 37. sjednicu Gradskog vijeća Grada Opatije. Kao i obično, sjednicu možete pratiti na našem portalu LIVE.

Za sjednicu predlaže sljedeći dnevni red:

Točke dnevnog reda (13):

1. Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Opatije za siječanj-lipanj 2020.
Izlagači: Tamara Sergo – Pročelnica Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti

2. Informacija o tijeku dodjela koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru
Izlagači: Danko Žitinić – predsjednik Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja

3. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice “Viktor Car Emin” Opatija

4. Prijedlog Odluke o donošenju UPU-a 25 turističke zone uz naselje Katinići T1-6
Izlagači: Zdenko Tupanjac – Pročelnik UO za prostorno uređenje

5. Imovinsko pravni predmeti
Izlagači: Helena Masarić – Pročelnik UO za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom

5. 1. Izvješće o provedenom natječaju za prodaju k.č. 818/1 k.o. Ika-Oprić s prijedlogom odluke o ponovnom raspisivanju natječaja
Izlagači: Helena Masarić – Pročelnik UO za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom

Marketing

5. 2. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju k.č. 114/2 k.o. Pobri
Izlagači: Helena Masarić – Pročelnik UO za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom

6. Prijedlog o povećanju temeljnog kapitala društva Komunalac d.o.o. Jurdani i Prijedlog izmjene Društvenog ugovora Komunalac d.o.o. Jurdani
Izlagači: Helena Masarić – Pročelnik UO za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom

6. 1. Prijedlog o povećanju temeljnog kapitala društva Komunalac d.o.o. Jurdani
Izlagači: Helena Masarić – Pročelnik UO za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom

6. 2. Prijedlog izmjene Društvenog ugovora Komunalac d.o.o. Jurdani
Izlagači: Helena Masarić – Pročelnik UO za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom

7. Prijedlog Odluke o obustavi od plaćanja spomeničke rente
Izlagači: Filip Vlah – Pročelnik UO za komunalni sustav i zaštitu okoliša

8. Prijedlog Odluke o preimenovanju Varljenske ulice u Opatiji u Ivana Brozine Slovana
Izlagači: Neven Varljen – Vijećnik

9. Izvješće o utrošku sredstava iz tekuće proračunske reserve za razdoblje od 01.07. do 31.08. 2020. godine

55555
MarketingNovax"

Zadnje novosti

To Top