MarketingMariner keramika
događanja

Sanitas – prvi studentski online kongres

sanitas-2020-1

Studentski kongres zaštite zdravlja – Sanitas prvi je kongres ove tematike na Sveučilištu u Rijeci. Radi se o stručno-znanstvenom kongresu čija je ciljana publika studentska populacija biomedicinskih smjerova i prirodnih znanosti iz Hrvatske i regije

Do sada su održana  dva kongresa na Medicinskom fakultetu sveučilišta u Rijeci, treći  kongres će se održati 19., 20. i 21. lipnja 2020. godine na internet platformi Zoom. Tri dana kongresa uključuju: predavanja stručnjaka raznih područja, studentska izlaganja i radionice.

Tematika zaštite zdravlja, odnosno prevencije u  fokusu je suvremene medicine. Edukacijom sudionika o aktualnim problemima omogućava se stjecanje dodatnih znanja koja nisu obuhvaćena fakultetskim obrazovanjem, te se sudionike potiče na sudjelovanje u istraživanjima i suradnju. Također, ovaj kongres podiže razinu osvještenosti i skrbi o vlastitom zdravlju i načinu života u općoj populaciji, što pomaže u prevenciji nezaraznih kroničnih bolesti. Edukacijom javnosti nastoji se umanjiti i problem zaraznih bolesti koje se mogu izbjeći ali i problem moderne medicine, kao što je prekomjerna uporaba antibiotika, te zdravstvenih problema izazvanih suvremenim načinom života.

MarketingMariner keramika

sanitas-2020-1

55555
MarketingNovax"

Zadnje novosti

To Top