MarketingModerato
Opatija

Sakupljanje otpada u Iki u organizaciji Komunalca

reciklažno dvorište

Parkiralište Dražina u Iki lokacija je na kojoj će biti akcija sakupljanja krupnog otpada, papira i kartona

U subotu, 13. ožujka od 9:00 sati do 16.00 sati na parkiralište u Iki možete donijeti otpad koji će se prikupljati u 4 spremnika (2 za glomazni komunalni otpad, 1 za zeleni otpad i 1 za karton i papir).

Cijelo će vrijeme biti prisutan radnik trgovačkog društva KOMUNALAC d.o.o. koji će nadzirati primjereno odvajanje otpada.

MarketingMariner keramika

Akcija nije ograničena po mjesnim odborima, odnosno svaki stanovnik Grada Opatije može donijeti otpad u Iku.recikliranje

55555
MarketingCreative Weddings - videosnimanje i fotografiranje vjenčanja

Zadnje novosti

To Top