Marketing
Opatija

Sa 19. sjednice Gradskoga vijeća Opatija

detalj-sa-sjednice

Sjednica Gradskoga vijeća Grada Opatije održala se 21. ožujka 2019.

Na 19. Sjednici Gradskoga vijeća Grada Opatije vijećnici su jednoglasno prihvatili inicijativu Mjesnog odbora Volosko. Stubište koje povezuje ulicu Andrije Stangera i Obalu Frana Supila preimenovati će se u Stubište Ljube Kuntarića. Vološćanski skladatelj i glazbenik, autor brojnih glazbenih hitova dobiti će ovime zasluženo priznanje. Kako zgrade koje se nalaze uz stubište nemaju ulaz na toj strani, neće biti promjena kućnog broja niti će građani morati mijenjati osobne dokumente.

Usvojen je i Program poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa u 2019. godini.

U Program je uvršten i amandman gradonačelnika kojim se predlaže da se u dijelu poticaja za obavljanje djelatnosti u zaleđu, predvidi i poticaj za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na području naselja Vela Učka i Mala Učka koji ne moraju nužno biti u sklopu društvenih domova ili sportskih objekata. Time se želi poduprijeti otvaranje novih ugostiteljskih objekata, odnosno olakšati poslovanje postojećih kako bi se unaprijedila turistička ponuda u tom dijelu Grada Opatije. Amandmanom su potpore za obavljanja ugostiteljske djelatnosti u zaleđu proširene i na ugostiteljske objekte koji djelatnost obavljaju u zajedničkim prostorima s mini marketima ili klasičnim prodavaonicama, sve kako bi se omogućio opstanak takvih ugostiteljskih objekata koji često predstavljaju i mjesto okupljanja lokalnog stanovništva.

Opatijski vijećnici na jučerašnjoj sjednici Vijeća usvojili su Izmjene i dopune Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora čime su se uskladili s izmjenama zakona. Najveća novost je to što Grad Opatija, za poslovne prostore kojima istječe ugovor o zakupu, može sadašnjem zakupniku poslovnog prostora koji ima sklopljen ugovor o zakupu na temelju javnog natječaja i koji u potpunosti izvršava obveze iz ugovora o zakupu, na njegov zahtjev, ponuditi sklapanje novog ugovora o zakupu pod istim uvjetima kao i u postojećem ugovoru na određeno vrijeme, na rok od 5 godina. Navedenom izmjenom Zakona zakupodavac više nije dužan sadašnjem zakupniku po isteku ugovora ponuditi sklapanje novog ugovora o zakupu, već to može učiniti ako je takva ponuda ekonomski opravdana.

MarketingMNK Gorovo

Veliku pozornost gradskih vijećnika izazvali su prijedlozi Odbora za društvene djelatnosti o dodjeli sredstava za sponzorstva. Vijećnici su, glasovanjem, odlučili da će financijska sredstava za sponzorstva programa i manifestacija dobiti UABA Opatije za putovanje učenika i mentora Vlakom sjećanja u Auschwitz i Dom za starije i nemoćne osobe Lovran za sufinanciranje psihijatrijskih pregleda štićenika, dok ostali prijedlozi nisu prošli.

Isto tako, vijećnici su odbili financijska sponzorstva Međunarodne udruge studenata medicine CroMSIC za natjecanje u kliničkim vještinama, tvrtke Dancestar d.o.o. za potporu plesnog natjecanja, Zaklade Sveučilišta u Rijeci za izdavanje monografije, Udruge Riječke stepenice za modnu manifestaciju „Opatijska razglednica“ te Osnovne škole “Viktor Car Emin” iz Lovrana za sufinanciranje produženog boravka i rada socijalnog pedagoga.

55555
MarketingMNK Gorovo

Zadnje novosti

To Top