MarketingMariner keramika
Regija

Rezultati testiranja kvalitete mora

more
Foto: S. Prpić

Kvaliteta mora na području cijele Hrvatske izvrsna je u 98,32%.

U posljednjem je mjerenju samo 0,10% mora bilo ne zadovoljavajuće za kupanje. na području Opatije posljednje je mjerenje bilo 26.8.2019. te je na području od Brestove do Voloskog kvaliteta mora ocijenjena s izvrsnim. Ocjene mogu biti izvrsno, dobro, zadovoljavajuće te ne zadovoljavajuće. Ove je sezone najgora ocjena mora bila zadovoljavajuće i to 31.7.2019. na području od hotela Kristal do kupališta Slatina.

Mjerenja provodi županija, a koordinira središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša. Praćenje kakvoće mora na morskim plažama obavlja se od 15. svibnja do 30. rujna.

MarketingMNK Gorovo

Mikrobiološki pokazatelji koji se prate u moru su crijevni enterokoki i Escherichia coli.

55555
MarketingMNK Gorovo

Zadnje novosti

To Top