Marketing
Opatija

Rezultati glasovanja na 32. sjednici Gradskog vijeća Grada Opatije

opatija smiljan prpić
izvor: grad opatija/ foto: smiljan prpić

Donosimo rezultate glasovanja s ovotjedne elektroničke – 32. sjednice Gradskog vijeća Grada Opatije

AD 1.- Donošenje Odluke o dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opatije – Nakon glasovanja utvrđuje se da je Odluka donesena većinom glasova (9 ZA i 6 SUZDRŽANA).

AD 2.- Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom – Nakon glasovanja utvrđuje se da je Odluka donesena većinom glasova (9 ZA i 6 SUZDRŽANA)

AD 3.- Donošenje Odluke o poništenju Odluke o koncesiji za posebnu uporabu pomorskog dobra – Nakon glasovanja utvrđuje se da je Odluka donesena jednoglasno (15 ZA).

AD 4.- Donošenje Dopune programa poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa u 2020. godini – Nakon glasovanja utvrđuje se da je Dopuna programa donesena većinom glasova (13 ZA 1 PROTIV i 1 SUZDRŽAN).

AD 5.- Donošenje Odluke o dopunama Odluke o organizaciji i provedbi produženog boravka u Osnovnoj školi Rikard Katalinić Jeretov Opatija za školsku godinu 2019/20. -Nakon glasovanja utvrđuje se da je Odluka donesena jednoglasno (15 ZA).

AD 6.1.- Izvješće o provedenom natječaju za kupnju 2/3 dijela k.č. 1140 šuma od 1693 m2 upisane u zk.ul. 978 k.o. Opatija – Utvrđuje se da je primljeno na znanje Izvješće kojim se utvrđuje da su svi ponuditelji koji su dostavili ponudu na javni natječaj od 21.11.2019. godine za kupnju 2/3 dijela k.č. 1140 šuma od 1693 m2 upisana u zk.ul. 978 k.o. Opatija, odustali od ponuda.

AD 6.2.- Donošenje Odluke za raspisivanje natječaja za prodaju k.č. 818/1, u naravi dvorište, izgrađeno zemljište, poslovna zgrada i dvorišna zgrada ukupne površine 3097 m2 u Primorskoj ulici, k.o. Ika-Oprić – Nakon glasovanja utvrđuje se da je Odluka donesena većinom glasova (14 ZA i 1 SUZDRŽAN).

AD 6.3.- Donošenje Odluke o prodaji nekretnina oznake k.č. 474 i k.č. 473/2 k.o. Opatija (NI) – Nakon glasovanja (4 ZA 3 PROTIV i 8 SUZDRŽANA) utvrđuje se da Odluka nije donesena jer nije dobila potrebnu većinu glasova.

MarketingMNK Gorovo

AD 7.- Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Opatije za 2019. godinu – Nakon glasovanja utvrđuje se da je jednoglasno (15 ZA) usvojeno Izvješće.

AD 8.- . Zaključak o davanju prethodne suglasnost na izmjene i dopune Statuta OŠ Rikard Katalinić Jeretov Opatija – Nakon glasovanja utvrđuje se da je jednoglasno (15 ZA) donesen Zaključak.

AD 9.- Donošenje odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Opatija za 2020. godinu – Nakon glasovanja utvrđuje se da je Odluka donesena jednoglasno (15 ZA).

AD 10.- Donošenje Odluke o načinu raspoređivanja sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Osnovnu školu Rikard Katalinić Jeretov Opatija za 2020. godinu – Nakon glasovanja utvrđuje se da je Odluka donesena većinom glasova (14 ZA i 1 SUZDRŽAN).

AD 11. Donošenje Odluke o o korištenju dijela naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade za druge namjene različite od namjena propisanih čl. 76 i 91 Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) – Nakon glasovanja utvrđuje se da je Odluka donesena većinom glasova (13 ZA i 2 SUZDRŽANA).

AD 12.- Informacija o utrošku proračunske rezerve za siječanj-ožujak 2020. – Utvrđuje se da je Informacija primljena na znanje.

 

55555
MarketingMNK Gorovo

Zadnje novosti

To Top