MarketingMariner keramika
Opatija

Raspored sakupljanja glomaznog komunalnog otpada na području Opatije

reciklažno dvorište

Akcija sakupljanja glomaznog komunalnog otpada 2022. godine

Na području Opatije već se provodi akcija sakupljanja glomaznog komunalnog otpada kojoj se građani redovito odazivaju. Sve će se akcije prikupljanja održavati subotom kako bi se građani mogli bolje organizirati u zbrinjavanju otpada koje je za građanstvo besplatno.

Neovisno o navedenim lokacijama, na sva mjesta mogu odlagati svi građani Opatije. Otpad će se odlagati u 4 spremnika (2 za glomazni otpad, 1 za zeleni otpad, 1 za karton i papir).

Kalendar Akcije zbrinjavanja glomaznog otpada 2022. g., subotama od 9 do 16 sati:

OŽUJAK:
12. 3. 2022. godine – Opatija, Trg Vladimira Gortana, stajalište autobusa
19. 3. 2022. godine – Ika, parkiralište Dražina
26. 3. 2022. godine – Ičići, parking Mulandovo

MarketingMariner keramika

TRAVANJ:
02. 4. 2022. godine – Volosko, Črnikovica (u zavoju kod poluukopnih spremnika)
09. 4. 2022. godine – Opatija, parkiralište na križanju Put za Plahuti i Šetalište C. Sylva
23. 4. 2022. godine – Pobri, na zavoju kod objekta Varljenska cesta kbr. 1
30. 4. 2022. godine – Volosko – Tošina, Ulica G. Verdi

SVIBANJ:
07. 5. 2022. godine – Poljane, kod boćarije
14. 5. 2022. godine – Veprinac, ispred javnog sportskog igrališta
Na lokacijama je cijelo vrijeme prisutan radnik koji brine o pravilnom razvrstavanju otpada te vodi računa da po završetku akcije prostor ostane uredan i čist.

55555
MarketingNovax

Zadnje novosti

To Top