MarketingMariner keramika
Opatija

Raspored prikupljanja velikog otpada

baja smeće

Grad Opatija provodi akciju sakupljanja glomaznog komunalnog otpada, zelenog otpada te kartona i papira

Odaziv na skupljanje glomaznog otpada uvijek je velik, pogotovo u vrijeme proljetnih čišćenja i priprema za turističku sezonu pa se u tu svrhu planira odvoz na više lokacija u Opatiji.

Akcije prikupljanja otpada održavat će se kroz mjesece veljaču, ožujak, travanj i svibanj 2019. godine subotama počevši od sutra, 09. veljače u Voloskom, Opatiji i Ičićima prema raspredu kojeg donosimo na kraju ovog teksta.

Na lokacijama na kojima će biti postavljeni kontejneri za krupni otpad dežurati će djelatnik trgovačkog društva KOMUNALC d.o.o. Bitno je napomenuti kako će se otpad razvrstavati prema kategorijama na glomazni komunalni otpad, zeleni otpad te karton i papir, svaka kategorija u zasebni spremnik.

Mole se građani da nakon predviđenog vremena prikupljanja na tim lokacijama ne odlažu otpad već da pričekaju sljedeću akciju. Odlaganje otpada na predviđenim lokacijama izvan predviđenog vremena biti sankcionirano novčanim kaznama.

Datumi i lokacije provođenja akcija:

Parkiralište iznad plaže Črnikovica na Voloskom:

– veljača 09.02.2019. godine,

– ožujak 09.03.2019. godine,

– travanj 13.04.2019. godine,

– svibanj 11.05.2019. godine.

Parkiralište Vrutki Opatija:

MarketingMariner keramika

– veljača 16.02.2019. godine,

– ožujak 16.03.2019. godine,

– travanj 20.04.2019. godine,

– svibanj 18.05.2019. godine.

Parkiralište Mulandovo Ičići:

– veljača 23.02.2019. godine,

– ožujak 23.03.2019. godine,

– travanj 27.04.2019. godine,

– svibanj 25.05.2019. godine.

55555
MarketingMNK Gorovo

Zadnje novosti

To Top