MarketingMariner keramika
Opatija

Raspored mobilnog reciklažnog dvorišta na Opatijskom području

baja smeće

Raspored mobilnog reciklažnog dvorišta u Opatiji

2. 11. 2019. godine tvrtka Komunalac d.o.o. započinje sa postavljanjem mobilnog reciklažnog dvorišta Grada Opatije. Mobilno reciklažno dvorište biti će postavljeno u svim naseljima Grada Opatije jednom u četiri mjeseca. Predviđeno je da na svakoj lokaciji budu raspoređeni od subote do četvrtka.

U Dobreću će baje biti po rasporedu kod boćarije a u Opriću u Ulici braće Honović 5. U Iki će mobilno reciklažno dvorište biti na parkiralištu Dražina a u Ičićima na početku Ulice Brdo. Ako ste iz Poljana, otpad možete reciklirati na parkingu kod crkve. U Veprincu će baje biti postavljene u Tumpićima kod igrališta. Z stanovnike naselja Pobri i Kosovo predviđeno je reciklažno dvorište u naselju Kosovo u Ulici Kosićevo na broju 11. Odlagalište za stanovnike Nove ceste organizirati će se na Vrutkima a za one iz Voloskog na parkingu u Ulici Antona Mandića.

Na mobilnom reciklažnom dvorištu može se odlagati sljedeći otpad:
papir i karton, papirna i kartonska ambalaža, plastična ambalaža, staklo i metal, ostala plastika, stiropor, tekstil, gume, metali, obojeni metali, biorazgradivi otpad, lijekovi, medicinski otpad (samo oštri predmeti u originalnoj ambalaži-nekorišteni), baterije i akumulatori, jestiva i motorna ulja/masti, e-otpad manjih dimenzija (do 25 cm), deterdženti, boje i lakovi, ambalaža onečišćena opasnim tvarima, fluorescentne cijevi, metalna ambalaža pod tlakom, pesticidi, otapala, kiseline, lužine, otpadni antifriz.

MarketingMariner keramika

U nastavku donosimo raspored te adrese na kojima će baje biti postavljene.

73177916_10217109485582784_8439772493698301952_o

55555
MarketingNovax"

Zadnje novosti

To Top