MarketingMuzej turizma
događanja

Radionica tradicijskih zanata

IKA MUL

Poziv na radionice tradicijskih zanata u sklopu projekta “Interpretacija 300 let škvera va Ike”

Grad Opatija nositelj je projekta “300 let škvera va Ike” sufinanciranog u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo putem Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu za razdoblje 2014.- 2020. (LAGUR/ FLAG Vela Vrata).

Projekt „Interpretacija 300 let škvera va Ike“ usmjerena je na definiranje identiteta i tradicije Ike, njezinu materijalnu i nematerijalnu baštinu te tradicijska znanja (posebno u brodogradnji) koja se želi prenijeti na buduće generacije, a s ciljem očuvanja identiteta područja. Na predmetnom području projekt potiče promicanje i valorizaciju kulturne, pomorske i ribarske baštine.

Osnovna ideja projekta je prezentacija tradicije pomorstva i ribarstva u Iki te oblikovanje tih sadržaja u posjetiteljski proizvod kojeg će koristiti lokalno stanovništvo i posjetitelji.

U okviru ovog projekta provest će se tri seta radionica u trajanju od dva dana u 2021., 2022. i 2023. godini.

Prva od tri radionice odvijat će se 27. i 28. svibnja 2021. godine u prostorijama Kulturnog doma »Zora«, na adresi Ul. Nikole Tesle 2, u terminu od 17:00 do 20:00 h. Na radionicama mogu sudjelovati mladi od 14 do 29 godina s područja Liburnije.

Radionice se sastoje od dva dana praktičnog rada:

1. dan – 27.5. (četvrtak) od 17:00 do 20:00

Cilj prvog dana radionica je podizanje interesa mladih za tradicijske zanate, s naglaskom na drvenu brodogradnju. Kroz prvi dan radionice mladi će usvojiti znanja o drvenoj brodogradnji, tehnikama i tehnologijama koje se koriste u brodogradnji, usvojit će znanja o drvima koja se koriste, a sve kako bi na praktičnom primjeru drugog dana mogli testirati usvojena znanja.

MarketingMuzej turizma

2. dan – 28.5. (petak) od 17:00 do 20:00

Drugi dan radionice mladi će raditi na izradi prototipa drvenog broda i to tako da koriste stečena znanja iz prvoga dana. Cilj je drugoga dana radionice kroz praktičan rad osvijestiti mlade o metodi izrade drvenih barki prema principima tradicijske izrade. Mladi će drugoga dana radionice sastaviti drveni brod smanjenih dimenzija koji će se spustiti u more te će se tako testirati njegova plovnost i kvaliteta izrade. Kroz ovakav oblik praktičnog rada usvojit će se osnovna znanja o zanatima potrebnim za izradu drvene barke.

Pri provedbi aktivnosti u sklopu radionice mladi će se upoznati s „Design Thinking“ metodologijom koja se sastoji se od pet faza koje su: Empatija (pregled želja i potreba krajnjeg korisnika – u ovome slučaju simulacija želja i potreba osoba koje koriste drveni brod), Definiranje problema (s kojim se problemima u korištenju drvenim brodom susreće krajnji korisnik), Generiranje ideja (na koje sve načine se mogu riješiti definirani problemi), Prototip (izrada prototipa prema inputima iz prethodnih faza) i Test (testiranje prototipa kroz simulaciju stvarnih uvjeta).

S obzirom na visoki interes mladih osoba za novim tehnologijama, u sklopu radionica mladi će biti upoznati s novim tehnologijama koje se koriste u brodogradnji te s inovativnim metodama i konceptima izrade brodova (npr. upoznavanje s hydrofoil tehnologijom, upoznavanje sa solarnim brodovima za čišćenje mora od otpada, upoznavanje s konceptom dredger brodova i sl.) a za koje primjeri o izradi postoje i u Hrvatskoj.

Pozivamo sve zainteresirane mlade ljude koji bi se željeli uključiti u ovu radionicu da se prijave najkasnije do 24. svibnja 2021. godine. putem Google obrasca ili na e-mail adresu neli.nezic@opatija.hr

Održavanje radionice odvijat će se prema svim epidemiološkim mjerama. Ukupan broj polaznika radionica ograničen je na 18 osoba. Organizator će izraditi listu prijavljenih sudionika te će prvih 18 osoba biti uključeno u radionice.

radionica

55555
MarketingCreative Weddings - videosnimanje i fotografiranje vjenčanja

Zadnje novosti

To Top