MarketingCreative Weddings - videosnimanje i fotografiranje vjenčanja
Kastav

Projekt KaSTAV – grad sa stavom prema otpadu

recikliranje
Projekt KaSTAV - grad sa stavom prema otpadu

Grad Kastav je 11. rujna 2018. godine s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. Ukupna vrijednost projekta “KaSTAV – grad sa stavom prema otpadu” iznosi 439.772,26 kn, a dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu 373.806,38 kn.

Projektom je definirana provedba izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, što je u skladu s Planom gospodarenja otpadom Grada Kastva za razdoblje od 2017. do 2022. godine, kojim je definiran Cilj 5. – Kontinuirano provoditi izobrazno-informativne aktivnosti  te mjera za ostvarenje navedenog cilja Mjera 5.2. – Provedba aktivnosti predviđenih Programom izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom.

Informativno edukativnim aktivnostima građane Grada Kastva se želi upoznati i educirati o razlozima prelaska na kružno gospodarstvo i ulozi gospodarenja otpadom, objasniti im prednost novog sustava gospodarenja otpadom te zašto je takav način gospodarenja održiv. Želi se osvijestiti građane o njihovoj ulozi, važnosti njihovog odgovornog postupanja s komunalnim otpadom kao i važnosti promjene njihovih dosadašnjih navika. Poseban naglasak se stavlja na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

MarketingMariner keramika

Do travnja 2020. će se u više ponavljajućih ciklusa provoditi sljedeće izobrazno – informativne aktivnosti doznajemo na kastav.hr.

55555
MarketingMNK Gorovo

Zadnje novosti

To Top