Marketing
Opatija

Prodaje se zgrada salona namještaja u Iki

IMG-9534

Grad Opatija je 14. svibnja 2020. objavio Javni natječaj za prodaju nekretnine u Iki, u Primorskoj ulici broj 11, označene kao k.č. 818/1, u naravi dvorište, izgrađeno zemljište, poslovna zgrada i dvorišna zgrada ukupne površine 3097 m2, upisana u zk.ul. 1328 k.o. Ika-Oprić.

Riječ je o nekretnini u kojoj se nalazi poslovni prostor salona namještaja  „2MD“.

Predmetna se nekretnina nalazi u zoni namjene M2, mješovita namjena pretežno poslovna (osim stanovanja) koja pruža mogućnost širokog spektra poslovnih sadržaja ( građevine poslovne, ugostiteljsko-turističke, zabavne, sportske, rekreacijske, trgovačke, uslužne, društvene i dr. namjene). Zgrada je energetskog razreda C.

Početna je cijena 9.066.097,50 kuna, a jamčevina 906.609,75 kuna.

MarketingCreative Weddings - videosnimanje i fotografiranje vjenčanja

Ponude sa prilozima dostavljaju se u roku od 60 dana od dana objave, putem pošte ili osobno u zatvorenoj omotnici na adresu: Grad Opatija, Opatija, M.Tita 3, sa naznakom “NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNA  OD 14.05.2020. GODINE- NE OTVARATI”. Rok za predaju ponuda je 13. srpnja 2020.

 

55555
MarketingMNK Gorovo

Zadnje novosti

To Top