MarketingMariner keramika
Vijesti

Priopćenje za javnost gradonačelnika Dujmića

ivo dujmić

Sa službenih stranica Grada Opatije prenosimo Vam u cijelosti obraćanje Gradonačelnika Ivo Dujmića, prouzokovano reakcijom MO Veprinca objavljenom na našem portalu.

Radi istinitog informiranja javnost, a posebno mještana Mjesnog odbora Veprinac-Učka dužan sam još jednom podsjetiti na činjenice vezane uz donošenje novog Prostornog plana.

Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna PPGO donesena je na Gradskom vijeću 25. veljače 2020. na prijedlog gradonačelnika. Cilj i zadatak koji smo dali izrađivaču Plana je bio da preispita sve one faktore koji mogu utjecati na konačan izgled novoizgrađenih objekata – od najveće dozvoljene visine, broja dozvoljenih etaža i maksimalnih dozvoljenih gabarita, do preispitivanja pojma potkrovlja i podzemnih etaža te zaštita zelenila i kupališne zone.

Dana 29. travnja 2020. donesena je Dopuna odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune plana jer je nakon donošenja odluke zaprimljen e-mail Državnog inspektorata vezano za kontrolu izvršenja naređene mjere inspekcije zaštite okoliša na zapisnik, kojom je Gradu Opatiji naređeno da u Prostornom planu Grada odredi lokaciju ili zonu u kojoj se može izgraditi reciklažno dvorište za građevni otpad, sukladno Pravilniku o gospodarenju građevnim otpadom. Na istoj je sjednici usvojen prijedlog amandmana vijećnice Neve Slani da se planom odredi lokacija za smještaj skloništa za životinje s najmanje 50 smještajnih jedinca. Gradonačelnik nije prihvatio amandman, a potom je predstavnička većina s 9 glasova za i 6 protiv donijela tu odluku.

Na sjednici Kluba vijećnika SDP-AM-HSU-UK od 24. srpnja 2020. predložena je točka dnevnog reda s Dopunom Odluke o pristupanju izradi izmjena PPGO, kojom je potrebno  odrediti lokaciju za smještaj kompostane, iako su vijećnici bili upoznati da je Komunalac d.o.o. izradio idejni projekt i da je lokacija planirana na području Općine Matulji te se o tome razgovara s ostalim vlasnicima Komunalca.

Vijećnica Zorica Sergo je tada upozorila u raspravi: (citat iz zapisnika) „Nije da nisam za to da se stavi u Prostorni plan kao obvezu da to netko negdje nacrta. Ali sam dosta skeptična da ćemo u tome uspjeti. Ne možemo se složiti za reciklažno dvorište, a za kompostanu će biti još teže jer za to nam treba 12.000 m2, a ona je gore predviđena baš iz tog razloga jer će to biti kompostana za sve četiri JLS-a. Kažem, u onom obuhvatu prostornog plana naći 12.000 m2 s odgovarajućim prilazom i svim pratećim sadržajima koje jedna kompostana mora imati, mislim u redu, ali neću se protiviti tome da izrađivači plana pokušaju naći takvu poziciju.“

MarketingMariner keramika

Zaključno, mogu reći da ću razmotriti sve primjedbe iz provedene Javne rasprave, naravno i one mještana Veprinca i utvrditi Prijedlog koji ću uputiti Gradskom vijeću, a na predstavničkoj većini je tada hoće li Prijedlog usvojiti ili ne.

 

Ivo Dujmić,

gradonačelnik Grada Opatije

55555
MarketingMNK Gorovo

Zadnje novosti

To Top