MarketingCreative Weddings - videosnimanje i fotografiranje vjenčanja
Kastav

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja – Kastav

Kastav
foto: wikimedia.org/

Poziv za prikupljanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja grada Kastva za 2019. godinu

Pozivaju se pravne i fizičke osobe i udruge da dostave prijedlog za javna priznanja grada Kastva. Dodjeljuju se javna priznanja: nagrada Grada Kastva, nagrada Grada Kastva za životno djelo, imenovanje počasnim građaninom Grada Kastva i javno priznanje koje se dodjeljuje posmrtno fizičkoj osobi.

Nagrada Kastva dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za postignuća i osobite rezultate posebice iz sljedećih područja: gospodarstvo, znanost, odgoj i prosvjeta, kultura, zdravstveno i socijalnu skrb, tehnička kultura, sport i tjelesna kultura, ne prostorno uređenje i zaštita okoliša.

Nagrada grada Kastav za životno djelo može se dodijeliti samo fizičkoj osobi za cjelovita djelo, koje je pojedinac ostvario u toku svog radnog vijeka i koji je u određenoj oblasti društvenog života i rada predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju grada Kastva.

Počasnim građaninom može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili druge države koje je osobito zaslužan za napredak i promicanje ugleda Grada Kastva u Hrvatskoj a i izvan državnih granica.

MarketingMariner keramika

Javno priznanje može se dodijeliti i posmrtno fizičkoj osobi za postignuća i osobite rezultate iz gospodarstvo, znanost, odgoj i prosvjeta, kultura, zdravstveno i socijalnu skrb, tehnička kultura, sport i tjelesna kultura, ne prostorno uređenje i zaštita okoliša.

Prijedlozi se zaprimaju u Pisanici Grada Kastva do 4. travnja 2009. do 14 h bez obzira na način dostave. Prijedlozi se dostavljaju u pisanom obliku na adresu: Grad Kastav, Ured grada, 51215 Kastav, Zakona kastafskega 3., sa naznakom “za javna priznanja”.

55555
MarketingMNK Gorovo

Zadnje novosti

To Top