MarketingMariner keramika
Kastav

Prijave za natjecanje za ČA-čitalnicu traju do 18. 9. 2019.

ča

Četvrta ČA-čitalnica, natjecanje u interpretativnom čitanju proznih tekstova na čakavskom narječju

Prijave za Ča- čitalnicu gdje se čitaju isključivo čakavski prozni tekstovi u svim idiomima našega zavičaja otvorene su do 18. 9. 2019.

Ove vas godine pozivaju na čitanje tekstova koji će govoriti o ocu, nonotu, bratu, susedu, otroku, fantine, kompanjonu, delavcu, bekaru, bačvaru, muzikantu… Dakle, najmanja tematska jedinica biti će On.

Zbog velikog broja natjecatelja u najmlađoj kategoriji ove najmlađi natjecatelji natječu se u ovim kategorijama:
1. učenici 1. i 2. r.
2. učenici 3. i 4. r.
3. učenici od 5. do 8. r.
4. natjecatelji od 15. g. naviše.

Natjecanje će se održati 27. i 28. rujna 2019. u Vijećnici Grada Kastva (Trg Lokvina). Planirano je da se učenici od 1. do 8. razreda natječu 27. rujna 2019., a učenici srednjih škola i odrasli 28. rujna 2019. Ča-čitalnica održati će se uz financijsku potporu Grada Kastva i Primorsko-goranske županije te uz podršku Rijeka 2020 – EPK.

Za svaku kategoriju dodjeljuje se nagrada povjerenstva najboljem čitatelju ili čitateljici (ukupno četiri nagrade), po jedna nagrada publike za svaku kategoriju te jedna posebna nagrada povjerenstva najboljem čitatelju/ici za najuspješnije ostvarenu ovogodišnju temu ČA-čitalnice.

Rokovi prijave i održavanja prednatjecanja i natjecanja primaju se do 18. rujna 2019. na neki od sljedećih načina:
– slanjem prijavnice na e-mail ca.citalnica.kastav@gmail.com ili poštom na adresu Grad Kastav, Zakona kastafskega 3, 51215 Kastav, s naznakom PRIJAVNICA ZA IV. ČA-čitalnicu,
– osobnim dolaskom u ured Grada Kastva ili u ured Turističke zajednice u Kastvu gdje se
može ispuniti prijavnica,
– telefonskim putem: 091/720 14 17 (Dragica Stanić).

MarketingMariner keramika

Izuzetno je važno prikupljati ove tekstove pa i ove godine osim prijavnice treba priložiti i kopiju odabranog teksta za čitanje.

IV. ČA-čitalnica PRVI POZIV 10.06.2019.

IV. ČA-čitalnica PRIJAVNICA

ča

55555
MarketingNovax"

Zadnje novosti

To Top