MarketingMNK Gorovo
Opatija

Predstavljanje Proračuna Grada Opatije za 2020.

76961916_3189875377750652_1225360693604122624_o
Foto: Smiljan Prpić

Vrijednost Proračuna 183 milijuna i 902 tisuće kuna Grada Opatije za 2020.

Na današnjoj redovitoj konferenciji za novinare gradonačelnik Ivo Dujmić i njegovi suradnici predstavili su prema Prijedlogu Proračuna, Proračun za 2020. iznosio bi ukupno 183 milijuna 902 tisuće kuna, što je za 17,3 % više od ovogodišnjeg Proračuna (156 milijuna 756 tisuća). Glavni su razlog tomu sredstva Eu fondova.77120167_3189873521084171_3694042414273527808_o

Glavne odrednice Proračuna očituju se u zadržavanju financiranja svih dosadašnjih oblika pomoći i potpora stanovništvu i poduzetništvu, te potpora projektima i aktivnostima udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba koje apliciraju na Javni poziv.

Porez i prirez na dohodak planiran je u iznosu 37 milijuna i 800 tisuća kuna što predstavlja neznatno smanjenje u odnosu na 2019., obzirom na to da nisu u potpunosti poznati učinci najavljene porezne reforme Vlade Republike Hrvatske. No, poučeni dosadašnjim iskustvom kod takvih reformi lokalna samouprava uvijek „strada“, odnosno manje uprihoduje na osnovu poreza i zato smo ovaj prihod planirali s dozom opreza, naglasio je gradonačelnik Dujmić.76720795_3189872811084242_7836923380723875840_o

– Proračun za 2020 je prije svega socijalno osjetljiv i usmjeren na zadržavanje dostignutog visokog standarda i kvalitete života u gradu te i u sljedećoj proračunskoj godini zadržava sva prava i poticaje koje je Grad osigurao svojim građanima. Kao prvo, poticaje za novorođene za koje ćemo 2020. izdvojiti milijun i 300 tisuća kuna. Povećane potrebe nas raduju jer one ujedno govore da je u Opatiji posljednjih godina zabilježen povećan natalitet. Vjerujemo da su i gradske poticajne mjere doprinijele tome, kazao je Dujmić.

Smještaj djece u opatijski Dječji vrtić za roditelje ostaje besplatan za drugo i svako iduće dijete u obitelji. Treba naglasiti da ekonomska cijena smještaja u DV Opatija iznosi 3. 474 kn, dok roditelji samo za prvo dijete izdvajaju 650 kn što predstavlja učešće od svega 18,7%, a ostalo financira Grad, što na godišnjoj razini iznosi gotovo 11 milijuna kuna.

Za umirovljenike koji imaju mirovinu manju od 3.000 kuna, poklon za Božić i Uskrs od ukupno 1000 kuna te dopunsko zdravstveno osiguranje od 840 kuna u Proračunu je planirano ukupno 2 milijuna i 500 tisuća kuna.76695078_3189871447751045_2668252512858931200_o

Za potpore poduzetnicima Proračunom za 2020. osigurali smo milijun i 200 tisuća kuna za zapošljavanja, samozapošljavanja, otvaranja obrta i OPG-ova. Veseli nas što je u posljednjih godinu dana u Opatiji otvoreno 41 trgovačko društvo i 42 obrta te se tako bilježi i porast zapošljavanja, istaknuo je gradonačelnik.

Za različite manifestacije koje Grad potpomaže Proračunom se predlaže izdvojiti 4 milijuna i 700 tisuća kuna, bez manifestacija Festivala Opatija, a važne su za kvalitetu društvenog života Opatijaca i turističku ponudu.75072692_3189877271083796_795565459482083328_o

Marketing

– Proračunom zadržavamo stečeni komunalni standard, štoviše pojačavamo ga drugim tjednim odvozom otpada i održavanjem novih zelenih površina. Tu svakako treba naglasiti da je Prijedlogom Proračuna za 2020. godinu za djelatnike Parkova osigurano povećanje plaća od 4 %, rekao je Dujmić.76688935_3189873041084219_1247729866829201408_o

– Činjenica koju moram ponovno naglasiti je da je zbog neprodaje planirane imovine, zgrade ex dječjeg vrtića, došlo do poremećaja u stabilnosti proračuna i da je ostvaren minus po završnom računu za 2018. godinu, koji nam stvara određene poteškoće. Gradsko vijeće nije donijelo ni predloženu odluku o kreditnom zaduženju kada je za to bila prilika, uz malu kamatu prošle godine kada smo predlagali zaduženje od 10 milijuna kuna, što bi bila kompenzacija za neprodani dječji vrtić. S tim kreditom zaduženje Grada bilo bi najviše 13% (u 2019.g.), što je značajno ispod Zakonom dopuštenog limita od 20%. Moram ovdje jasno naglasiti da se kreditnim sredstvima ne bi mogao pokrivati proračunski manjak, ali mogu razne investicije, poručio je gradonačelnik.76673840_3189874884417368_4951051429096718336_o

– Planirani manjak prihoda u ukupnom iznosu od 17 milijuna 200 tisuća kuna, od čega 15 milijuna 500 tisuća kuna od prodaje imovine i 1 milijun 800 tisuća kuna manjka prihoda od pomoći EU (radi se o projektima koji završavaju u 2019.g., a sama realizacija isplate uslijedit će u 2020. godini) ovim Prijedlogom Proračuna i projekcije planira se pokriti kroz naredne 3 godine, zaključio je gradonačelnik Dujmić.

Najveća planirana investicija u 2020. godini odnosi se na izgradnju Vatrogasnog doma za potrebe Javne vatrogasne postrojbe Grada Opatije, koja će se financirati većim dijelom iz sredstava europskih fondova, ukupno 49 milijuna i 300 tisuća kuna kroz 2 godine, a za dio investicije u iznosu od 8 milijuna i 700 tisuća kuna planirano je kreditno zaduženje, a zadužit će se JVP, kazao je zamjenik gradonačelnika Emil Priskić koji je govorio i o sredstvima EU fondova koji se za iduću godinu planiraju u iznosu od 27 milijuna i 400 tisuća kuna za veći broj kapitalnih projekata koji su u tijeku ili se planiraju tijekom 2020. godine.75362476_3189876391083884_4372763597705576448_o

– Krećemo sa Start up inkubatorom za kreativni turizam vrijednosti potpore iz Eu fonova od gotovo 2 milijuna kuna koji će biti smješten u Villi Antonio i imati za cilj mlade ljude osposobiti za nastup na tržištu. Tu su i investicije u kojima EU sredstva učestvuju sa 85%, a udio Grada je 15% – uređenje rasadnika Vile Angioline i Amerikanskih vrtova gdje je ukupna vrijednost projekta gotovo 19 milijuna kuna te uređenje Ville Angioline kroz Urbanu aglomeraciju Rijeka. Nastavljamo i dobru suradnju s ministarstvima kroz koju uspješno apliciramo na natječaje pa smo nakon ugovora za plažu Črnikovica, sportsko rekreacijski centar Dobreć i proširenje Dječjeg vrtića u Veprincu, uspješno aplicirali i dobili sredstva za drugu faza uređenja Interpretacijskog centra dr. Andrija Mohorovičić- MOHO centra u Voloskom. Nastavljamo i sa završnim radovima na uređenju Doma u Veprincu. Ukupna vrijednost ove investicije koju u potpunosti financira Grad iznosi 1 milijun 500 tisuća kuna, naglasio je Priskić.

Inače, ukupna kapitalna ulaganja u 2020.g. planiraju se u iznosu od 44 milijuna i 300 tisuća kuna.

55555
MarketingCreative Weddings - videosnimanje i fotografiranje vjenčanja

Zadnje novosti

To Top