Lovran

Predložite kandidate za dodjelu javnih priznanja Općine Lovran

lovran

Općina Lovran objavila je natječaj za objavljivanje javnih priznanja

Među javnim priznanjima koja Općina Lovran dodjeljuje su Imenovanje počasnog građana, Nagrada Općine Lovran za životno djelo i Nagrada Općine Lovran

Općinsko vijeće može proglasiti počasnim građaninom Općine Lovran fizičku osobu koja se istakla naročitim zaslugama za Općinu Lovran.
Poznajete li pojedinca koji je u prethodnoj godini ostvario izuzetan uspjeh u tijeku svog radnog vijeka u određenoj oblasti društvenog života i rada, te je izuzetan i osobito vrijedan doprinos dao razvoju Općine Lovran iz područja kulture, gospodarstva, znanosti, u odgoju i prosvjeti, zdravstvu i socijalnoj skrbi, tehničkoj kulturi, športu ili u zaštiti i unapređivanju čovjekova okoliša, predložite ga za Nagrada Općine Lovran za životno djelo.

Nagrada Općine Lovran je javno priznanje koje se može dodijeliti za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja u domeni gospodarstvenog, kulturnog i društvenog života Općine Lovran fizičkim i pravnim osobama za dostignuća i osobite rezultate.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja podnose se zaključno do 28. veljače 2019. godine u pisarnicu Općine Lovran ili preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici sa naznakom: “Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Lovran, ne otvarati.”
Prijedloge za dodjelu javnih priznanja prethodno razmatra Ocjenjivački sud imenovan od strane Općinskog vijeća.

55555

Zadnje novosti

To Top