Marketing
Lovran

Pozivni natječaj radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Lovran

lovran

Na temelju članka 16., Odluke o javnim priznanjima Općine Lovran (“Službene novine” PGŽ br. 8/98., 5/03 i 46/09 i “Službene novine Općine Lovran” br. 13/15), Općinski načelnik Općine Lovran objavljuje Pozivni natječaj radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Lovran.

Cjelovit tekst natječaja nalazi se na web stranici Općine Lovran, www.opcinalovran.hr i na oglasnoj ploči Općine Lovran.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja podnose se zaključno do 28. veljače 2020. godine neposredno u pisarnicu Općine Lovran ili preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici sa naznakom: “Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Lovran, ne otvarati.”

Ovaj natječaj objavljuje se za dodjelu slijedećih javnih priznanja:
1. Imenovanje počasnim građaninom Općine Lovran
2. Nagrada Općine Lovran za životno djelo
3. Nagrada Općine Lovran

Marketing

Više o natječaju porčitajte  OVDJE: POZNATJJAVNA-PRIZNANJA-2020

 

55555
MarketingMNK Gorovo

Zadnje novosti

To Top