MarketingMNK Gorovo
Lovran

Poziv volonterima iz Općine Lovran

lovran

Općina Lovran i partnerska udruga Delta pozivaju osobe zainteresirane za volontiranje u aktivnostima izrade „Lokalnog programa za mlade Općine Lovran 2021.-2024.“

Da se jave na mail delta@udruga-delta.hr.

Ranije naveden strateški dokument za mlade izradit će se kroz nekoliko faza i aktivnosti: istraživanje potreba mladih; poticanje umrežavanja važnih dionika; doprinos razvoju lokalnih politika za mlade; osnaživanje mladih za aktivno sudjelovanje u zajednici.

Marketing

55555
MarketingMNK Gorovo

Zadnje novosti

To Top