MarketingJadran
Kastav

Poziv obveznicima iz Kastva- Porez na kuću za odmor

Kastav

Obveznici prijave su vlasnici kuća za odmor na području Grada Kastva

Porezni obveznici prijavu i potrebne podatke u svrhu razreza poreza na kuće za odmor za 2021. godinu mogu dostaviti do 31. ožujka 2021. godine.Grad Kastav, poziva pravne i fizičke osobe da dostave prijave poreza na kuće za odmor za 2021. godinu.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan, koji se koristi povremeno ili sezonski, u to se ne ubrajaju gospodarske zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Porez na kuću za odmor plaća godišnje i to prema četvornom metru korisne površine. Visina poreza iznosi 12,00 kn/m2.

Napomena kako se podatak zadužene korisne površine može pronaći u izdanom rješenju komunalne naknade.

Period korištenja zgrade, dijela zgrade ili stana povremeno ili sezonski (manje od šest mjeseci u godini) može se dokazati mjesečnim uplatnicama na kojima je vidljiva potrošnja električne energije i vode, za 2020. godinu, 2019. godinu i 2018. godinu.

Porez na kuću za odmor plaća se u roku od petnaest dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza.

Porez na kuću za odmor ne plaća se u situaciji:

Ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti;
Ne plaća se na kuće za odmor za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice;
Ne plaća se na odmarališta u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje služe za smještaj djece u dobi do 15 godina.

Porezni obveznici prijavu i potrebne podatke u svrhu razreza poreza na kuće za odmor za 2021. godinu mogu dostaviti do 31. ožujka 2021. godine.

Za obveznike koji ne dostave podatke predviđene su novčane kazne:

MarketingMariner keramika

Pravna osoba novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn do 25.000,00 kn;
Odgovorna osoba u pravnoj osobi u iznosu od 1.000,00 kn do 10.000,00 kn;
Fizička osoba obrtnik ili fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost u iznosu od 1.000,00 kn do 15.000,00 kn;
Fizička osoba u iznosu od 100,00 kn do 5.000,00 kn.

U privitku se nalazi obrazac koji je potrebno ispuniti, obrazac za pravnu osobu ili obrazac za fizičku osobu.

Više informacija o porezu na kuću za odmor može se pronaći na poveznicama:

ZAKON O LOKALNIM POREZIMA

ODLUKA GRADA KASTVA (stranica 1979)

Obrazac se može dostaviti na način:

Osobno putem pisarnice na adresi Grad Kastav, Zakona kastafskega 3, 51215 Kastav u vrijeme primanja stranki: ponedjeljak: 08:00 – 11:00, utorak: 13:00 – 17:00, srijeda: 08:00 – 11:00, četvrtak: 08:00 – 11:00; petak: –
Poštom na adresu Grad Kastav, Zakona kastafskega 3, 51215 Kastav;
E-mailom na adresu: info@kastav.hr

Za sve upite vezane uz porez na kuću za odmor obratite se na broj telefona: 051/688-213 ili 051/688-216.

55555
MarketingMALONOGOMETNA IGRAONICA

Zadnje novosti

To Top