MarketingModerato
Kastav

Potpisan ugovor za izvođenje radova energetske obnove javne rasvjete

62149779_2269478746465145_3908238570833313792_o

Ovim projektom povećat će se javna i prometna sigurnost

Nakon provedenog postupka javne nabave velike vrijednosti, sklopljen je Ugovor o rekonstrukciji – energetskoj obnovi sustava javne rasvjete za područje Grada Kastva s ponuditeljem Domeni d.o.o. iz Matulja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu.

Ugovorena cijena iznosi 5.338.981,70 kuna bez PDV-a, što je gotovo 11,89% manje  od procijenjene vrijednosti nabave u iznosu od 6.060.000,00 kuna.

Cjelokupnu investiciju financirat će Grad Kastav dugoročnim kreditom kod HBOR-a putem financijskog instrumenta „ESIF Krediti za javnu rasvjetu“, sa planom otplate od 10 godina uz kamatnu stopu od 0.5% (definirano prema stupanju razvijenosti). „ESIF Krediti za javnu rasvjetu“ je financijski instrument za koji su sredstva osigurana iz sredstava Europske unije, iz Strukturnih i investicijskih fondova, odnosno Europskog fonda za regionalni razvoj, kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., »Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije«, s ciljem povećanja učinkovitosti sustava javne rasvjete.

Rekonstrukcija sustava javne rasvjete obuhvaća postavljanje 1750 novih rasvjetnih tijela  na postojeće lokacije, te 234 rasvjetnih tijela na novim lokacijama.

Projektom će se povećati javna i prometna sigurnost, postići će se ušteda električne energije od 71,58%, čime će se snizit i emisije CO2, snizit će se troškovi održavanja, smanjit će se svjetlosno onečišćenje.

MarketingModerato

Sva nova rasvjetna tijela su proizvođača Thorn sa životnim vijekom od 100.000 sati i garancijom od 10 godina.

Sva demontirana rasvjetna tijela biti će zbrinuta na propisan način kod ovlaštenog sakupljača EE otpada.

Ono što je poseban uspjeh je ušteda 1,2 mil kn od procjenjene vrijednosti i što su obje izabrane tvrtke s našeg područja. – naglasio je na svojoj Facebook stranici gradonačelnik Kastva, Matej Mostarac.

 

55555

Zadnje novosti

To Top