Marketing
Opatija

Porez na potrošnju po stopi od 1,5 % donijet će milijun i pol kuna

gradska vijećnica sjednica opatija

Porez na potrošnju 1,5 %

Gradsko vijeće prihvatilo uvođenje poreza na potrošnju i izmjene Odluke o prikupljanju otpada Gradsko je vijeće na jučerašnjoj sjednici većinom glasova usvojilo Odluku o uvođenju poreza na potrošnju koju će obveznici poreza plaćati po stopi od 1,5 posto. Prijedlog Odluke predstavila je pročelnica za financije i društvene djelatnosti Grada Opatije Tamara Sergo.

Naglasila je da kada je Grad 2017. ukinuo porez na potrošnju, bila je to mjera pomoći i poticaja ugostiteljima obzirom na tadašnje povećanje stope PDV-a ugostiteljskoj djelatnosti. Kako je Vlada RH najavila smanjenje PDV-a s 25 na 13 posto na usluge pripremanja i usluživanja jela u ugostiteljskim objektima, otvorila se mogućnost da se ponovnim uvođenjem poreza na potrošnju osiguraju stalni proračunski prihodi, no da se istovremeno ugostitelji previše ne opterete.

Procjenjuje se da će uvođenjem poreza na potrošnju po stopi od 1,5 % u gradski proračun na godišnjoj razini biti uplaćeno milijun i pol kuna. Grad Opatija iz Proračuna pokriva niz poticajnih mjera za novorođene, mlade obitelji, umirovljenike, ali i poduzetnike za poticaje kojima se godišnje izdvaja 1,2 milijun kuna.

Poticaji gospodarstvu su dali rezultate pa je na području Grada u 2019. godini otvorena 41 tvrtka i 42 obrta, istaknula je pročelnica Zorica Sergo.

Jučer je usvojena i dopunjena i izmijenjena Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom. Odluku je predstavio pročelnik za komunalni sustav i zaštitu okoliša Filip Vlah naglasivši kako je Odluka dorađena u onim dijelovima na koje je bilo najviše prigovora građana.

Provedeno je i Javno savjetovanje na koje je pristiglo 7 primjedbi. Ukratko, najvažnija je izmjena uvođenje drugog tjednog odvoza  na području cijelog Grada Opatije od travnja do listopada. Uvodi se  povećana disciplina davatelja usluge za kojeg su također predviđene sankcije i postupanje u određenim rokovima, a ne samo za korisnike usluga.

Marketing

Uvodi se mogućnosti da korisnik zatraži dodatni spremnik, da se jednom godišnje spremnik zamijeni većim ili manjim, predviđena je mogućnost odlaganja čiste i uredne glomazne kartonske ambalaže koja ne stane u spremnik.

Jasnije su propisane odredbe koje se odnose na odgovornosti za uništenje, oštećenje i gubitak spremnika, ostvarivanje prava na zbrinjavanje otpada u vrećicama zbog otežane pokretnosti korisnika usluge, jasno su određena mjerila kada nekretnina nije obveznik plaćanja javne usluge.

Isto tako prema Prijedlogu Odluke davatelj usluge ima obvezu održavanja higijene poluukopnih spremnika. Gradskim je vijećnicima svoje djelovanje i poslovanje predstavio umjetnički direktor Festivala Kvarner Michael Fendre. Festival Kvarner je umjetnička organizacija koja se bavi organizacijom vrhunskih glazbenih koncerata. Ove su godine dobili sredstva EU projekta za profesionalno uključivanje mladih glazbenika i ansambala za ranu glazbu sa još osam europskih partnera.

Ipak ta sredstva nisu dostatna za redovito poslovanje pa su se Gradu obratili molbom za financijskom podrškom. Gradonačelnik Ivo Dujmić je pohvalio njihov rad i pritom naglasio da se svakako trebaju javiti na Javni poziv te će se u skladu s mogućim iznaći rješenje za sufinanciranje.

Vijećnici su dali suglasnost na izmjene Statuta OŠ R. K. Jeretov, u vezi procedure izbora ravnatelja te prihvatili Prijedlog Odluke o provedbi i organizaciji produženog boravka u opatijskoj Osnovnoj školi. Vijećnici su prihvatili i Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu kao i prijedlog imenovanja sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci, na mjesto kojih su imenovane Livija Škrinjar i Andrea Vignjević.

55555
MarketingMNK Gorovo

Zadnje novosti

To Top