MarketingMNK Gorovo
Opatija

Počinje drugi tjedni odvoz otpada

smeće kontejneri
izvor: opatija.hr

Od 1. lipnja, subotama drugi odvoz miješanog i biorazgradivog otpada

Na pojedinim lokacijama Grada Opatije provodit će se drugi tjedni odvoz miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada (sivi spremnik/vrećica).

Drugi tjedni odvoz miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada provoditi će se subotama u mjesecima lipanj, srpanj, kolovoz i rujan, a započinje u subotu dana 01. 06. 2019. godine. Trošak drugog tjednog odvoza miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada podmirit će se iz Gradskog proračuna te stoga neće dodatno teretiti korisnike.

Lokacije provedbe drugog tjednog odvoza miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada:

MarketingMNK Gorovo

Volosko (Obala F. Supila, Črnikovica, A. Štangera, R. K. Jeretova, I.M. Ronjgova),
Opatija (M.Tita – cijela ulica, Feliksa Peršića, V. C. Emina, Zert, Pavla Tomašića, Slatina, sve sporedne ulice ispod Nove ceste),
Punta Kolova (Ulica Antuna Mihića, Ulica Antona Raspora, Ulica Stanka Jurdane),
Ičići (Liburnijska ulica, Put za Tivoli, Kozji breg do „suhe marine“, Antona Dminaka, Mornarska ulica, Put za Veprinac, Poljanska cesta),
Ika (Primorska ulica, Borisa Zrinšćaka),
Ladeti, Poljane (glavna cesta, Korići, Jakusi),
Oprić (Od Konjskog do raskršća „Lovranka“, glavna cesta do Ike, Put Perišići, Konjsko).

55555
MarketingNovax"

Zadnje novosti

To Top