Marketing
Vijesti

Otvoren FLAG natječaj

lagur-vela-vrata-o-nama-medveja
www.vela-vrata.hr

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Vela vrata objavila je natječaj financiran od srestava EU s ciljem promicanje zaštite i održivog upravljanja prirodnom resursnom osnovnom i valorizacija kulturne, pomorske i ribarske baštine i povezanih tradicijskih znanja.

  • Rok za podnošenje prijava počinje teći od 20.09.2019. godine i traje do 20.11.2019.
  • Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje Mjere 2.2 na ovom FLAG natječaju iznosi 273.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti od 2.060.331,00 kn
  • Najniži iznos javne potpore po projektu: 3.000,00 EUR odnosno 22.641,00 HRK
  • Najviši iznos javne potpore po projektu: 150.000,00 EUR odnosno 1.132.050,00 HRK

Intenzitet potpore iznosi 100% ukupno prihvatljivih troškova u okviru Mjere 2.2. u slučaju da projekt odnosno operacija zadovoljava kriterije: zajedničkog korisnika i zajedničkog interesa, sukladno Pravilniku o provedbi LRSR, Članak 8. stavak 3.

Prihvatljivi nositelji projeka: Udruga u ribarstvu, udruga izvan sektora ribarstva, javnopravno tijelo, poduzeće/trgovačko društvo ili organizacija u većinskom javnom vlasništvu.

Nositelj projekta mora imati stalno sjedište ili biti registriran ili imati podružnicu unutar ribarstvenog područja FLAG-a Vela vrata

Lokalnu akcijsku grupu u ribarstvu “Vela Vrata” osnovalo je 17 osnivača krajem 2016. godine i djeluje na području 5 jedinica lokalne samouprave: Cres, Mali Lošinj, Opatija, Lovran i Mošćenička Draga.

MarketingMNK Gorovo

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu predstavlja partnerstvo gospodarskog, javnog i civilnog sektora, a registrirana je kao udruga.

Prihvatljive aktivnosti (operacije) u okviru ovog FLAG natječaja su:

  1. 1. Građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje javnih prostora i/ili javnih dobara za predstavljanje odnosno interpretaciju tradicijske pomorske i ribarske baštine uključujući uvođenje inovativnih sustava interpretacije
  2. 2. Aktivnosti očuvanja i valorizacije pomorske i ribarske baštine te očuvanja bogatstva identiteta područja koje ne uključuju građenje i/ili opremanje javnih prostora i/ili javnih dobara za predstavljanje odnosno interpretaciju tradicijske pomorske i ribarske baštine;
  3. 3. Aktivnosti organizacije tradicijskih regata, drugih manifestacija i promidžbenih događanja s ciljem promicanja rezultata projekta/operacije te valoriziranja pomorske i ribarske baštine;
  4. 4. Aktivnosti edukacije stanovništva i posjetitelja/turista o tradiciji brodogradnje te prijenos znanja i vještina povezanih s pomorskom i ribarskom baštinom.

55555
MarketingNovax"

Zadnje novosti

To Top