MarketingMariner keramika
Matulji

Općina Matulji sufinancira preventivne zdravstvene preglede

doktor

U sklopu Mjeseca zdravlja 11.-29. listopada 2021. Općina Matulji će zaprimati zahtjeve za sufinanciranje preventivnih zdravstvenih pregleda:

-Preventivni pregled Color doppler karotida (vrata), vena ili arterija ruku/nogu za građane starosti 40 godina i više koji će se provoditi u Poliklinici Kantrida – Dental uz sufinanciranje Općine Matulji u iznosu od 180,00 kn po korisniku, dok korisnik snosi trošak od 40,00 kn,

-Preventivni pregled Ultrazvuk abdomena, prsa, štitnjače ili prostate za građane starosti 40 godina i više, koji će se provoditi u Poliklinici Kantrida – Dental uz sufinanciranje Općine Matulji u iznosu od 130,00 kn po korisniku, dok korisnik snosi trošak od 20,00 kn,

-Preventivni sistematski ginekološki pregled za žene starosti 40 godina i više koji će se provoditi u Poliklinici Salamon u Opatiji uz sufinanciranje Općine Matulji u iznosu od 350,00 kn po korisnici, dok korisnica snosi trošak od 170,00 kn.

Pravo na sufinanciranje ostvaruju svi građani s prebivalištem na području Općine Matulji starosti 40 i više godina. Prijaviti se može samo za jedan od ponuđenih preventivnih pregleda.

Zahtjevi će se podnositi online putem obrasca na web stranici www.matulji.hr pod rubrikom „Obrasci“ a iznimno u pisarnici Općine Matulji u uredovno vrijeme Općine za stranke.

Zahtjevi za sufinanciranje pregleda će se zaprimati:

od 11. do 15.10.2021. za pregled Color doppler karotide (vrata), vena ili arterija ruku/nogu

MarketingMariner keramika

od 18. do 22.10.2021. za pregled Ultrazvuk abdomena, prsa, štitnjače ili prostate te

od 25. do 29.10.2021 za preventivni sistematski ginekološki pregled za žene

Podnositelj zahtjeva uz ispunjeni obrazac prilaže osobnu iskaznicu. Ukoliko se zahtjev predaje online, potvrda će biti poslana e-mail. Nakon zaprimljene potvrde korisnik je dužan u roku od 5 dana naručiti se na pregled.

Kako bi što više građana iskoristilo mogućnost sufinanciranih pregleda, moguće je izabrati jedan od gore ponuđenih pregleda.

Broj sufinanciranih pregleda je ograničen planiranim sredstvima u Proračunu Općine Matulji za tu programsku aktivnost što znači da će se zahtjevi zaprimati i odobravati po redu dolaska korisnika i predaje zahtjeva za sufinanciranje, a sve do iskorištenja planiranih sredstava odnosno do gore navedenog roka u kojem je potrebno predati zahtjev.

55555
MarketingMALONOGOMETNA IGRAONICA

Zadnje novosti

To Top