Marketing
Matulji

Općina Matulji raspisala je natječaj za dodjelu stipendija

MATULJI

Načelnik Općine Matulji je dana 29. rujna 2020. godine objavio Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola za školsku godinu 2020/2021 te Natječaj za stipendiranje studenata za akademsku godinu 2020/2021.

Rok za podnošenje prijave je 02. studeni 2020. godine. Prijave se podnose isključivo na obrascima koji su sastavni dio natječaja. Tekst natječaja kao i obrasce za podnošenje prijave može se preuzeti  sa mrežnih stranica Općine Matulji. Sve dodatne informacije i obrazloženja mogu se dobiti na e-mail društvene.djelatnosti@matulji.hr

Marketing

55555

Zadnje novosti

To Top