MarketingModerato
Lovran

Općina Lovran zapošljava

lovran

Natječaj traje do utorka 21.01.2020.

U Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostava Opatija, dana 13. siječnja 2020. godine, objavljen je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto samostalni upravni referent za financije i gospodarstvo  (1 izvršitelj, m/ž), na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla, uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

Posljednji dan za podnošenje prijava na oglas, predajom na poštu ili neposredno u pisarnicu Općine Lovran je 21. siječnja 2020. godine, uključujući i 21. siječnja.  Kompletan tekst natječaja možete pogledati OVDJE.

Opis posla radnog mjesta samostalni upravni referent za financije i gospodarstvo:

MarketingModerato

provodi upravni postupak i donosi rješenja za razrez lokalnih poreza, utvrđuje izvršnost rješenja i njihovo evidentiranje u analitičke evidencije, provodi zaduživanje obveznika, sudjeluje u izradi općih akata iz svog djelokruga rada te prati i primjenjuje propise iz područja svog rada, prati natječaje za provođenje projekata iz EU fondova, koordinira provedbu projekata iz EU fondova, i u tom smislu surađuje i komunicira s relevantnim tijelima; sudjeluje u izradi izvješća o financijskom poslovanju Općine iz područja svog rada, prati i analizira stanje u području gospodarstva; obrađuje podatke i izrađuje složenije analize te priprema odgovarajuće stručne materijale; provjerava knjigovodstvena stanja i usklađenost knjiženja analitičkih evidencija s glavnom knjigom i kontrolira ispravnost knjiženja u glavnoj knjizi; vodi analitičko knjigovodstvo općinskih potraživanja i provodi analitiku potraživanja; knjiženje u glavnu knjigu zaduženja i naplate potraživanja, po proračunskim prihodima te upućuje opomene; vodi upravni postupak i donosi i provodi postupke prisilne naplate duga po svim osnovama i vrstama  općinskih potraživanja; obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

55555
MarketingZlatko Komadina

Zadnje novosti

To Top