MarketingMariner keramika
Vijesti

Održana 7. sjednica Županijske skupštine

2701skupstina

Demografska analiza PGŽ-a u fokusu 7. sjednice Županijske  skupštine

U opatijskom Hotelu Royal održana je 7. sjednica Županijske skupštine, a  raspravljalo se o 13 točaka dnevnog reda. Uoči Aktualnog sada, ravnatelj NZZJZ a prof. Vladimir Mićović prezentirao je epidemiološku situaciju u PGŽ-u. Kako je  rekao, već četvrti tjedan bilježimo rapidni rast novooboljelih. 

„Danas je 1266 novooboljelih, sedmodnevni prosjek u ovome tjednu pokazat  će rast u odnosu na protekli. Međutim, rast novooboljelih na sreću ne prati broj  hospitalizacija. Broj hospitalizacija i smrtnih ishoda stagnira i uglavnom se radi o  necijepljenim ljudima, starijim ljudima s komorbiditetima ili onima koji na vrijeme  nisu primili booster dozu. U 5. valu nismo imali umrlih osoba koji su bili  boosterirani“. Dodao je kako je PGŽ u europskom prosjeku s oko 26% cijepljenog  odraslog stanovništva s booster dozom, a sa 75,5 posto cijepljenog odraslog  stanovništva veoma smo blizu europskog prosjeka i jedina smo zelena županija,  što pruža određenu sigurnost. 

„Vjerujemo da će ovaj val imati rast još nekoliko dana i kada taj „šiljak“  dostignemo, idemo prema padu. Vrlo je važno reći da je broj testiranja u PGŽ-u  dvostruko veći jer je jedina preventivna aktivnost otkriti zaraženu osobu, staviti ju  u izolaciju i tako suspregnuti val zaraze“, rekao je i dodao kako je broj umrlih manji  od jedan posto čime se PGŽ svrstala u rang razvijenih zemalja. Pozdravio je mjeru  samotestiranja djece za koje smatra da je dobar način smanjenje obolijevanja u  školama. 

U okviru Aktualnog sata postavljen je niz pitanja. Između ostalog o staroj  zgradi Doma zdravlja u Novom Vinodolskom koja je bila u planu za prodaju kako  bi se pokrili troškovi izgradnje novog objekta. Zamjenik župana Vojko Braut  odgovorio je da je natječaj za prodaju u tijeku, otvoren je do 28. veljače, a već  ima iskazanog interesa za kupnju. Kada će članovi Skupštine dobit na uvid izvješće  o stanju zdravlja mještana koji žive u blizini ŽCGO Marišćina, a koja je zatražena  još u lipnju 2020. godine, zanimalo je Josipa Katalinića. Odgovorili su ravnatelj  Mićović i resorna pročelnica Đulija Malatestinić rekavši da je analiza podataka pred  dovršetkom te naglasila da je rok za izradu bio godinu dana. 

O aktivnijem uključivanju općina i gradova u upravljanje i turističku  valorizaciju frankopanskih kaštela obnovljenih kroz PGŽ projekt Putovima  Frankopana također je zanimalo članove Skupštine. Resorna pročelnica Sonja Šišić rekla je da je se kroz taj projekt, koji je završio 1. svibnja prošle godine stavljeno  u funkciju osam kaštela, a upravljanje preuzimaju općine i gradovi. Navela je da  je zajedno s JLS-ima u kaštelima organiziran cijeli niz aktivnosti te da je u proteklih  sedam mjeseci zabilježeno oko 50.000 posjetitelja. Dodala je da je prošlog tjedna  na sastanku i ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek rekla da je to jedan od  najuspješnijih projekata revitalizacije kulturno-povijesne baštine te da postoji  interes drugih županija da se projekt digne na nacionalnu razinu. 

Bilo je i pitanja o novom kurikulumu za srednje škole nazvanom „Škola i  zajednica“ u koji se uključilo 17 srednjih škola iz naše županije, a cilj je aktivno  participiranje mladih u zajednici. Zatim o programu razvoja brdsko-planinskih  područja koji s državne razine još uvijek nije predstavljen niti su donijete  operativne mjere, dok PGŽ s razine svojih ovlasti ima niz mjera i programa kojima  pomaže Gorskom kotaru. 

Analizu demografskih pokazatelja u PGŽ-u prezentirao je ispred skupine za  njezinu izradu, profesor Stjepan Šterc. Istaknuo je kako bi analiza trebala biti  temelj političkog odlučivanja, odnosno, ključna županijska planska osnova koja bi  primijenila dva revitalizacijska modela, poticanje rađanja kao dugoročni model i  selektivne migracije. Analiza je napravljena prema podacima prethodno popisu  stanovništva iz 2021. godine, a predlaže 15-ak mjera sukladno mogućnostima  proračuna i specifičnostima prostora, poput financijskih, stambenih, stipendijskih,  poreznih, pravnih i radnih poticaja. Profesor je Skupštini predložio donošenje njih  pet koje bi bile izvedive i s najvećim efektom na negativne trendove prema kojima  je PGŽ u posljednjih 10 godina izgubila 10 posto populacije, a posebno zabrinjava  prirodni pad stanovništva. Pritom je napomenuo kako bez komplementarnog  sudjelovanja i poticajnih modela sve tri razine – državne, regionalne i lokalne, neće  biti rezultata. 

Analiza je izazvala raspravu među članovima koji su međutim složni da su  recentni demografski pokazatelji ozbiljni poziv na djelovanje. Pojedini članovi  uputili su i primjedbe na studiju, od znanstvene utemeljenosti, prisutnosti  svjetonazorskih pitanja do vremenskog razdoblja u kojemu je izrađena i  objavljena. 

MarketingMariner keramika

Resorna pročelnica Dragica Marač zahvalila se svima svim članovima koji su  sudjelovali u raspravi. Riječ je o čak polovici članova što je pokazatelj kako je  demografija pitanje svih pitanja, kazala je i dodala da pitanje demografije nije  ideološko pitanje već pitanje zajedništva, konsenzusa i dugoročnog promišljanja.  Profesor Šterc se zahvalio Primorsko-goranskoj županiji što je pristupila izradi  ovako bitnog dokumenta i izrazio nadu se da će i akcijski plan biti donesen. 

Župan Komadina zaključio je raspravu te naglasio kako smo vjerojatno prva  županija i prvo predstavničko tijelo koje je ovu temu stavilo na dnevni red. Dodao  je da je cilj ove studije bio da dobijemo kvalitetnu podlogu za izradu konkretnog  akcijskog plana u kojem će biti obuhvaćene mjere koje se trebaju donijeti od  državne razine, preko županije pa do jedinica lokalne samouprave. Rekao je da je  ova točka stavljena na dnevni red Skupštine za razgovor i dogovor kako dalje,  htjeli smo čuti prijedloge i ideje vijećnika. 

“Problem loših demografskih trendova u Hrvatskoj nije od jučer i teško da će  se riješiti odmah sutra. Ti su problemi nastajali od nastanka Hrvatske, dakle 30  godina, i bit ćemo sretni ako u idućih pet godina barem zaustavimo ove trendove.  Nadležnosti u rješavanju demografskih pitanja su nacionalni, prije svega oni koji  se tiču porezne politike, lokalni, u dijelu poticanje stanogradnje i naravno,  županijski, a što se PGŽ-a tiče vidite i sami da je cijeli naš proračun usmjeren na  poticanje demografske priče, 80 posto proračuna usmjereno je na školstvo i  zdravstvo, pa na kulturu, sport i poduzetništvo što je okosnica demografskog razvoja. Tu su i razni socijalni programi, no naše su fiskalne mogućnosti  ograničene, a ovlasti definirane zakonom”, rekao je župan, a vijećnici su većinom glasova prihvatili izvješće o demografskim pokazateljima u PGŽ. 

Resorni pročelnik Mladen Brajan izvijestio je o stanju lovstva u Primorsko goranskoj županiji. U 2021. godini na 32 lovišta koja su u nadležnosti PGŽ-a  izlovljeno je 4589 grla divljih svinja, od toga preko 2000 na otocima. Pritom otok  Krk bilježi permanentni porast izlova, a odnedavno i pojavu čaglja. Trenutno  najveća problematika je pojava divljači u naseljenim mjestima što je u nadležnosti  gradova i općina. Jedinice lokalne samouprave dužne su donijeti program zaštite  od divljači za koje Ministarstvo izdaje suglasnost te se tek onda može postupati,  rekao je pročelnik. Iznio je niz aktivnosti koje su provedene kako bi se stanje  poboljšao, među njima sastanak u Ministarstvu o izmjenama zakonskih propisa,  podnošenje izvještaja lovoovlaštenika, analiza gospodarenja zajedničkim lovištem  i sastanci s JLS-ovima. Kroz europski projekt Carnivore Dinarica nabavljeno je 40  električnih ograda i prometne signalizacije za sprečavaju sudara s divljači. Za  najveće štete koje se broje u poljoprivredi, točnije stočarstvu, kroz program  ruralnog razvoja potiče se ograđivanje pašnjaka i nabava pasa čuvara, a u suradnji  s Hrvatskim šumama osigurano je 300-400 hektara novih površina za ovčare s  Krka. 

Na 7. sjednici usvojeni su i Program za mlade za razdoblje 2022. do 2024.,  Prijedlog socijalnog plana, odluke o visini turističke pristojbe za 2023. za općine i  gradove na području PGŽ-a, dok su članicama Županijske skupštine Ivani Lakoti  (SDP-PGS-IDS-HSU-HSS) i Željki Matković (HDZ) stavljani mandati u mirovanje,  a dužnost će obnašati njihovi zamjenici Gabrijela Gorjanac Kapša i Damir Popov.  

Na sjednici se, između ostalog, raspravljalo i o rasporedu sredstava za  redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika i utvrđivanje lučkog  područja u lukama otvorenim za javni promet, a osim zahtjeva Općine Omišalj za  izmjenu Prostornog plana PGŽ-a, sve točke dnevnog reda su usvojene. 

55555
MarketingNovax

Zadnje novosti

To Top